Diplomatieke onschendbaarheid

Diplomatieke onschendbaarheid is een speciale wet die geldt voor mensen die in ambassades of consulaten werken. Deze mensen worden diplomaten genoemd. De diplomatieke onschendbaarheid houdt in dat zij, hoewel zij als bezoeker in een "gastland" wonen en werken, niet door de wet van dat land worden beheerst. Zij vallen alleen onder de wet van hun eigen land.

Een diplomaat kan werken zonder inmenging van de politie en de regering van het land waar hij werkt. Diplomatieke onschendbaarheid betekent dat een diplomaat de geheimen van de regering van zijn eigen land kan bewaren, zonder dat de regering van het gastland daar weet van kan hebben.

De politie van het gastland kan een diplomaat niet arresteren, noch het huis of kantoor van een diplomaat doorzoeken. Zij kunnen zelfs de auto van een diplomaat geen parkeerboete geven zonder toestemming van de regering van de diplomaat.

Honorair consuls werken slechts deeltijds als diplomaten en hebben dus alleen diplomatieke onschendbaarheid wanneer zij als diplomaten werken. De politie mag hun kantoren doorzoeken, maar niet het gedeelte waar zij hun diplomatieke werk bewaren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3