Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Nederlandse Republiek - officieel bekend als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Republiek der Verenigde Nederlanden of de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën - was een republiek in Europa. Het was een confederatie van provincies, van 1581 tot 1795. Zij kwam vóór de Bataafse Republiek, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het moderne Nederland (nu een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Alternatieve namen zijn de Verenigde Provinciën, de Belgische Federatie en de Belgische Federatie.

Hoewel het een republiek werd genoemd, werden de stadhouders een erfelijke dynastie.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3