Nederland | land dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden

Nederland is een land dat deel uitmaakt (van een deelstaat) van het Koninkrijk der Nederlanden. Het grootste deel ligt in West-Europa, maar er zijn ook enkele delen in het Caribisch gebied. Er wonen meer dan 17 miljoen mensen. Ten noorden en westen van het Europese deel van Nederland ligt de Noordzee, ten oosten Duitsland en ten zuiden België. Nederland is een van de landen die de Europese Unie hebben opgericht. Mensen die in Nederland wonen worden "Nederlanders" genoemd. De taal van Nederland heet ook Nederlands. De officiële hoofdstad van Nederland is Amsterdam. De regering zetelt echter in Den Haag. 

Naam

"Nederland" betekent "de lage landen". Het land stijgt gemiddeld slechts 1 meter boven de zeespiegel uit. Een derde van het land ligt onder de zeespiegel. Nederland wordt ook - ten onrechte - Holland genoemd. Holland is een zeer rijk gebied (twee provincies) in het westen van Nederland, waardoor mensen zich vergissen. De meeste mensen die niet in het westen van Nederland wonen, vinden het niet leuk als het land Holland wordt genoemd. De naam "Holland" komt van de oude Nederlandse woorden "Holt land", wat "hout land" betekent. Holt is uiteindelijk veranderd in hout, het huidige Nederlandse woord voor hout. 

Geschiedenis

Aan het einde van de middeleeuwen verenigden de hertogen van Bourgondië, een land dat nu deel uitmaakt van Frankrijk, zeventien gebieden. Die gebieden werden de Nederlanden genoemd. Toen de dochter van een hertog in 1477 trouwde met Maximiliaan I, de Heilige Roomse Keizer, werden de Nederlanden onderdeel van Spanje. In de 16e eeuw werden veel Nederlanders protestants. De koning van Spanje vond dat niet leuk, hij wilde dat alle Nederlanders rooms-katholiek waren. Dit beviel de Nederlanders natuurlijk niet, en na gewelddadige excessen van de Spanjaarden begonnen zij in 1568 een oorlog tegen Spanje, ook om belastingtechnische redenen. De oorlog duurde tot 1648, en wordt daarom de Tachtigjarige Oorlog genoemd. Een belangrijke leider van de Nederlanders in deze oorlog was Willem van Oranje, ook wel Willem de Zwijger genoemd.

In 1648 tekenden Nederland en Spanje vrede. De Nederlanders mochten alle door hen veroverde gebieden behouden. Het deel van Nederland dat niet door de Nederlanders was veroverd, bleef deel uitmaken van Spanje. Later werd dit deel het land België.

Toen Nederland onafhankelijk werd, was het een heel bijzonder land. In die tijd werden bijna alle landen in Europa geregeerd door een koning, maar Nederland was een republiek. Nederland bestond uit zeven provincies, die werden geregeerd door de grote steden. De steden werden geregeerd door de gemeente, die bestond uit rijke burgers. Samen werden die provincies bestuurd door een stadhouder, een zeer machtig man, maar vergeleken met de koningen van andere Europese landen had hij veel minder macht.

In de 17e eeuw was Nederland het rijkste en een van de machtigste landen ter wereld. Daarom noemen de Nederlanders de 17e eeuw de Gouden Eeuw. Hun Nederlandse Rijk had kolonies over de hele wereld. Een belangrijke kolonie was Indië, dat nu Indonesië heet. Ze hadden ook kolonies in het Caribisch gebied, net als de andere Europese rijken. Ze begonnen ook Nieuw Nederland, dat nu New York heet. Nederland voerde vaak oorlogen tegen andere Europese landen, vooral de Engels-Nederlandse oorlogen tegen Engeland. Michiel de Ruyter, een Nederlandse admiraal, werd een Nederlandse held toen hij vlakbij Londen de Engelse marine versloeg.

In de 18e eeuw werd Nederland steeds armer. Veel mensen gaven de schuld hiervan aan de regeringsleiders, de stadhouders. Velen vonden dat ze te veel macht hadden en wilden dat ze weggingen. In 1789 zette het Franse volk zijn koning af. Franse legers vielen andere landen aan om ook hun leiders af te zetten. In 1795 vielen ze Nederland aan. Stadhouder Willem V moest vluchten naar Engeland. Nederland werd omgedoopt tot Bataafse Republiek en werd een democratie. Maar de Fransen waren niet tevreden (tevreden) met de Nederlandse heerser, dus maakte de Franse keizer Napoleon in 1806 zijn broer Lodewijk Bonaparte koning van Nederland. Louis werd populair in Nederland, maar de keizer was weer niet tevreden met hem, dus in 1810 werd Nederland een deel van Frankrijk.

In 1815 werd Napoleon verslagen, en Nederland werd weer onafhankelijk. De heersers van de Europese landen vonden het een goed idee om Nederland sterker te maken, zodat het een nieuwe Franse invasie kon weerstaan. Daarom werden België en Luxemburg bij Nederland gevoegd. Willem I, de zoon van stadhouder Willem V, werd koning. Sommige Belgen hadden een hekel aan hun Nederlandse koning. In 1830 kwamen ze in opstand. Willem stuurde een leger. Hij was veel sterker dan de Belgen, maar na tien dagen stuurden de Fransen een leger om hen te steunen. In 1831 kozen de Belgen hun eigen koning en werd België een onafhankelijk land.

Sommige mensen vonden weer dat de Nederlandse koning te veel macht had. Ze wilden hem minder macht geven en zelf de regering kiezen. In 1848 waren er gewelddadige opstanden tegen de koningen van veel Europese landen. De Nederlandse koning was bang dat hetzelfde in Nederland zou gebeuren. Daarom liet hij Johan Rudolf Thorbecke een grondwet schrijven. Vanaf dat moment mochten mensen stemmen. Eerst mochten alleen rijke mannen stemmen. Vanaf 1919 mochten alle volwassenen stemmen.

In de Eerste Wereldoorlog heeft Nederland niet gevochten en is het niet binnengevallen. Ook in de Tweede Wereldoorlog wilde Nederland neutraal blijven, maar in 1940 werd het land binnengevallen en bezet door Duitsland. Net als in andere landen die zij hadden bezet, begonnen de Duitse autoriteiten Joden te vermoorden. Anne Frank was een Joods meisje dat in Nederland woonde. Haar familie verstopte zich voor de nazi's en zij schreef een dagboek. Ze stierf in een concentratiekamp van de nazi's en haar dagboek werd beroemd.

In 1944 bevrijdden de Amerikaanse, Canadese, Poolse en Britse legers het zuiden van Nederland van de nazi-bezetting. Ze wilden de Rijn oversteken in Operatie Market Garden om de rest van het land te bevrijden, maar ze werden verslagen. Het duurde tot mei 1945 voordat het hele land was bevrijd. Tijdens de vijf jaar van nazi-bezetting waren in Nederland 250.000 mensen omgekomen.

Kort na de oorlog verklaarde Indonesië zich onafhankelijk. De Nederlanders stuurden soldaten om in Indonesië te vechten. Nadat andere landen, waaronder de Verenigde Staten, de Nederlanders opriepen Indonesië te verlaten, deden ze dat uiteindelijk in 1949.

Na de oorlog werd Nederland een van de rijkste landen ter wereld. In 2004 zeiden de Verenigde Naties dat Nederland het 5e beste land was om in te leven. 

Politiek

Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat het land een koning heeft, maar dat de echte macht in handen is van een parlement, gekozen door het Nederlandse volk. Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Het Nederlandse parlement bestaat uit twee kamers: de Tweede Kamer, die om de vier jaar wordt gekozen, en de Eerste Kamer, die om de vier jaar door provinciale politici wordt gekozen. Na de Tweede-Kamerverkiezingen stellen partijen met een meerderheid van de stemmen een kabinet samen. Het kabinet bestaat uit een minister-president en verschillende andere ministers en onderministers. De huidige regering is het liberaal-christendemocratische kabinet-Rutte IV, bestaande uit VVD-, D66-, CDA- en CU-politici. Premier is Mark Rutte (VVD).

De laatste algemene verkiezingen werden gehouden op 17 maart 2021. Winnaars waren liberale partijen als VVD (tevens de grootste partij), D66 (tweede grootste partij) en Volt, en populistische partijen als FVD en JA21. Verliezers waren linkse partijen als SP en GL, christendemocratische partij CDA, populistische partij PVV en ouderenpartij 50+.

Nederland staat bekend om tolerantie in de politiek. Nederland is het enige land waar softdrugs niet volledig als illegaal worden beschouwd. Verder is Nederland een van de weinige landen die huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, euthanasie en prostitutie tot op zekere hoogte toestaan.

Meer informatie: Politiek Nederland. 

Onderverdelingen

Nederland is onderverdeeld in provincies en gemeenten.

Provincies

Nederland telt 12 provincies:

Vlag

Provincie

Kapitaal

Grootste stad

Oppervlakte (km2 )

Bevolking (2021)

Dichtheid
(per km2 )

Drenthe

Assen

Assen

2,633

495,000

188

Flevoland

Lelystad

Almere

1,412

428,000

300

Friesland
(Fryslân)

Leeuwarden

Leeuwarden

3,336

651,000

195

Gelderland

Arnhem

Nijmegen

4,964

2,097,000

420

Groningen

Groningen

Groningen

2,324

587,000

252

Limburg

Maastricht

Maastricht

2,147

1,116,000

520

Noord-Brabant
(Noord-Brabant)

Den Bosch

Eindhoven

4,905

2,574,000

522

Noord-Holland
(Noord-Holland)

Haarlem

Amsterdam

2,665

2,888,000

1081

Overijssel

Zwolle

Enschede

3,319

1,166,000

350

Zuid-Holland
(Zuid-Holland)

Den Haag
(Den Haag)

Rotterdam

2,700

3,726,000

1374

Utrecht

Utrecht

Utrecht

1,485

1,361,000

912

Zeeland
(Zeeland)

Middelburg

Middelburg

1,782

385,000

215

Deze provincies liggen allemaal in het deel van Nederland dat in Europa ligt. Tot het land behoren ook drie bijzondere gemeenten in het Caribisch gebied: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij maken geen deel uit van een provincie, maar staan samen bekend als Caribisch Nederland. Nederland (zowel het Europese deel als Caribisch Nederland) vormt samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, ook in het Caribisch gebied, een soevereine staat die het Koninkrijk der Nederlanden wordt genoemd.

Bij de vorming van het Koninkrijk in 1954 werden de gebieden in het Caribisch gebied onderdeel van de Nederlandse Antillen. Destijds behoorde ook Suriname in Zuid-Amerika daartoe, dat in 1975 een onafhankelijk land werd. Aruba verliet de Antillen in 1986, en Curaçao en Sint Maarten deden hetzelfde in 2010. De rest van de eilanden werd toen Caribisch Nederland, dat deel uitmaakt van Nederland zelf.

Gemeenten

Nederland telt 344 gemeenten (2022) en ook drie bijzondere gemeenten in het zogenaamde Caribisch Nederland.

Bijna elk jaar neemt het aantal gemeenten af.

Steden

Steden zijn eigenlijk geen onderverdeling van Nederland. Steden zijn ook gemeenten of maken deel uit van gemeenten.

Dit is een lijst van steden/gemeenten met meer dan 120.000 inwoners.

}}

Rang


Stad/gemeente

Bevolking (
2022)

Provincie

1

Amsterdam

905,000

 Noord-Holland

2

Rotterdam

655,000

 Zuid-Holland

3

Den Haag

553,000

 Zuid-Holland

4

Utrecht

362,000

 Utrecht

5

Eindhoven

238,000

 Noord-Brabant

6

Groningen

235,000

 Groningen

7

Tilburg

224,000

 Noord-Brabant

8

Almere

218,000

 Flevoland

9

Breda

185,000

 Noord-Brabant

10

Nijmegen

179,000

 Gelderland

11

Apeldoorn

166,000

 Gelderland

12

Arnhem

164,000

 Gelderland

13

Haarlem

163,000

 Noord-Holland

14

Enschede

161,000

 Overijssel

15

Haarlemmermeer

159,000

 Noord-Holland

16

Amersfoort

159,000

 Utrecht

17

Zaanstad

157,000

 Noord-Holland

18

's-Hertogenbosch

157,000

 Noord-Brabant

19

Zwolle

131,000

 Overijssel

20

Zoetermeer

126,000

 Zuid-Holland

21

Leeuwarden

126,000

 Friesland

22

Leiden

125,000

 Zuid-Holland

23

Maastricht

121,000

 Limburg (Nederland)

24

Ede

120,000

 Gelderland

25

Dordrecht

120,000

 Zuid-Holland

Voor alle gemeenten met meer inwonersaantallen,
zie: Lijst van gemeenten van Nederland. Provincies van Nederland  Zoom
Provincies van Nederland  

Amsterdam  Zoom
Amsterdam  

Rotterdam  Zoom
Rotterdam  

Den Haag  Zoom
Den Haag  

Utrecht  Zoom
Utrecht  

Eindhoven  Zoom
Eindhoven  

Geografie

In feite is een groot deel van Nederland (de provincie Flevoland) ontstaan door het zand dat afkomstig is van de vele rivieren die erdoorheen stromen. Opmerkelijke Nederlandse rivieren zijn de Rijn, de Maas, de IJssel en de Scelt. Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dit komt doordat de Nederlanders veel meren en delen van de zee hebben drooggelegd, waardoor er polders zijn ontstaan. Daarom is er een gezegde: "God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland." Hierdoor is Nederland erg vlak. In het uiterste zuidoosten van Nederland, in Limburg, liggen enkele heuvels. Daarom is deze regio voor veel Nederlanders een toeristische trekpleister. Het hoogste punt in het Europese deel van Nederland, de Vaalserberg, ligt 323 meter boven de zeespiegel. Het hoogste punt in zowel Nederland zelf als het Koninkrijk der Nederlanden is de Mount Scenery, op het Caribische eiland Saba, met 887 meter.

Nederland is een klein vlak land; ongeveer 300 kilometer van noord naar zuid, en ongeveer 170 kilometer van oost naar west. Het heeft een oceanisch klimaat (Cfb in de Köppen-klimaatclassificatie). 

Mensen

Nederland is een klein land, maar er wonen veel mensen. Het is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld.

De meeste mensen in Nederland spreken Nederlands. In Friesland spreken ongeveer 200.000 mensen Fries. Fries is de taal met de meeste overeenkomsten met het Engels. Sommige Nederlanders spreken dialecten. De Saksische dialecten die in het noordoosten van Nederland worden gesproken, lijken enigszins op het Nederduits.

Volgens een onderzoek uit 2006 is 25% van de Nederlanders christen en gelooft 3% in een andere georganiseerde religie, zoals het jodendom, de islam of het hindoeïsme. Zesentwintig procent is 'ongebonden spiritueel' (heeft een eigen geloof en is niet gebonden aan een religie). De overige 44% is niet religieus. Windmolen in Nederland  Zoom
Windmolen in Nederland  

Treinen

De Nederlandse Spoorwegen (Engels: Dutch Railways) of NS is de belangrijkste spoorwegmaatschappij voor personenvervoer in Nederland. De spoorweginfrastructuur wordt onderhouden door netbeheerder ProRail, die in 2003 van NS werd afgesplitst. Het goederenvervoer, dat voorheen werd verzorgd door NS Cargo, is in 2000 gefuseerd met de DB Schenker-groep.

NS rijdt dagelijks 4.800 geplande treinen. Daarnaast verzorgt NS internationale spoordiensten vanuit Nederland naar andere Europese bestemmingen en voert NS via dochteronderneming Abellio concessies uit op een aantal buitenlandse spoorwegmarkten, zoals Abellio Greater Anglia, Merseyrail en ScotRail.

Arriva is een andere spoorwegmaatschappij voor personenvervoer in Nederland. Het is een dochteronderneming van de Duitse maatschappij Deutsche Bahn. Het lokale hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. Zij zijn actief sinds 1998. 

Gerelateerde pagina's

  • Lijst van rivieren in Nederland
  • Nederland op de Olympische Spelen
  • Nederlands nationaal voetbalelftal
 

Vragen en antwoorden

V: Waar maakt Nederland deel van uit?


A: Nederland maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.

V: Waar ligt het grootste deel van Nederland?


A: Het grootste deel van Nederland ligt in West-Europa.

V: Hoeveel mensen wonen er in Nederland?


A: Er wonen meer dan 17 miljoen mensen in Nederland.

V: Welke landen grenzen aan het Europese deel van Nederland?


A: In het noorden en westen ligt de Noordzee, in het oosten Duitsland en in het zuiden België.

V: Welke organisatie heeft Nederland helpen oprichten?


A: Nederland heeft de Europese Unie helpen oprichten.
V: Hoe worden mensen die in Nederland wonen genoemd? A: Mensen die in Nederland wonen, worden "Nederlanders" genoemd.

V: Welke taal spreken de mensen in Nederland? A: De mensen in Nederland spreken Nederlands.

V: Welke twee steden spelen een belangrijke rol in de Nederlandse overheid? A:De officiële hoofdstad van Nederland is Amsterdam en de regeringsactiviteiten vinden voornamelijk plaats in Den Haag.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3