Elektrische lucifer

Een elektrische lucifer is een apparaat dat elektriciteit gebruikt om een brandbare verbinding tot ontbranding te brengen. Gewoonlijk bestaat het uit twee draden. Wanneer een elektrische stroom op de twee draden wordt gezet, zullen zij de samenstelling doen ontbranden. Elektrische lucifers worden gebruikt wanneer het belangrijk is het precieze tijdstip te kennen waarop de verbinding vlam vat. Voorbeelden van toepassingen zijn airbags, pyrotechnische apparaten (vuurwerk) en explosieven.

Omdat ze kunnen worden gebruikt om explosieven tot ontbranding te brengen, hebben sommige landen handelsbeperkingen voor elektrische lucifers.

ZoomAlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3