Elektrische energie

Elektrische energie kan betrekking hebben op een aantal nauw verwante zaken. Het kan betekenen:

  • De energie die is opgeslagen in een elektrisch veld
  • De potentiële energie van een geladen deeltje in een elektrisch veld.
  • De energie die door elektriciteit wordt geleverd

In elk van deze gevallen is de SI-eenheid van elektrische energie de joule; dat is de hoeveelheid energie die wordt verbruikt door een belasting van één watt, zoals een kleine gloeilamp, die een seconde lang stroom trekt. De eenheid die door veel elektriciteitsbedrijven wordt gebruikt is het wattuur (Wh); dat is de hoeveelheid energie die door dezelfde een-watt-lading wordt gebruikt om een uur lang vermogen op te nemen. Het kilowattuur (kWh), dat 1.000 keer groter is dan een wattuur, is een nuttige maat voor het meten van het energieverbruik van huishoudens en kleine bedrijven. Een typisch huishouden gebruikt enkele honderden kilowattuur per maand. Het megawattuur (MWh), dat 1.000 keer groter is dan het kilowattuur, wordt gebruikt voor het meten van de energie-output van grote centrales.

De termen "elektrische energie" en "elektrisch vermogen" worden vaak door elkaar gebruikt. In de natuurkunde en de elektrotechniek hebben "energie" en "elektriciteit" echter verschillende betekenissen. Vermogen is energie per tijdseenheid. De SI-eenheid van vermogen en elektriciteit is de watt. Eén watt is een joule per seconde. Met andere woorden, de zinnen "stroom van vermogen" en "verbruiken een hoeveelheid elektrisch vermogen" zijn beide onjuist en moeten worden veranderd in "stroom van energie" en "verbruiken een hoeveelheid elektrische energie".

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3