Vermogen (natuurkunde)

In de natuurkunde is kracht (symbool: P) hoe snel er gewerkt wordt of energie wordt gegeven van het ene ding naar het andere. In het SI-meetsysteem wordt het vermogen gemeten in watt (symbool: W).

Er kan een bepaalde hoeveelheid werk nodig zijn om een verandering in de wereld te bewerkstelligen, zoals het tillen van een zwaar gewicht naar een hoger niveau. Het maakt geen verschil of het gewicht langzaam of snel wordt getild. Er zal dan dezelfde hoeveelheid werk zijn verricht. Het verschil tussen een langzaam tillen en een snel tillen is dat een snel tillen meer kracht vraagt. Dit betekent dat het werk in een kortere tijd gedaan kan worden als er meer vermogen beschikbaar is.

Als een snelheid van verandering van het werk gedaan of de energie van een subsysteem, macht is:

P = W t t t tikkertje P = frac {\frac {t}} {\displaystyle P={\frac {W}{t}}}

waar

P is macht,

W is werk, en

t is tijd.

Het vermogen is ook gelijk aan de kracht maal snelheid (of snelheid).

Vermogen in de optiek

In de optiek, of radiometrie, verwijst de term vermogen soms naar stralingsstroom. Dit is de gemiddelde snelheid van energietransport door elektromagnetische straling, gemeten in watt. Maar de term "vermogen" wordt ook gebruikt om het vermogen van een lens of ander optisch apparaat om licht te richten uit te drukken. Het wordt gemeten in dioptrieën (inverse meters) en is gelijk aan één over de brandpuntsafstand van het optische apparaat.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3