Elektrostatica

Elektrostatica (ook bekend als statische elektriciteit) is de tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met schijnbaar stationaire elektrische ladingen.

Elektrostatica is de opbouw van lading op het oppervlak van voorwerpen door contact met andere oppervlakken.

Hoewel uitwisseling van ladingen plaatsvindt wanneer twee oppervlakken elkaar raken en scheiden, worden de effecten van de uitwisseling van ladingen gewoonlijk alleen opgemerkt wanneer ten minste één van de oppervlakken een hoge weerstand tegen elektrische stroom heeft. Dit komt omdat de ladingen die van of naar het oppervlak met de hoge weerstand worden overgebracht, daar lang genoeg worden vastgehouden om hun effect te kunnen waarnemen.

Deze ladingen blijven dan op het voorwerp achter totdat zij wegvloeien naar de grond of snel worden geneutraliseerd door een ontlading: het bekende verschijnsel van een statische "schok" wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de neutralisatie van de lading die in het lichaam is opgebouwd door contact met niet-geleidende oppervlakken.

Voorbeelden

  • De aantrekkingskracht van plasticfolie op je hand als je het uit een pakje hebt gehaald.
  • Spontane explosie van graansilo's.
  • Beschadiging van elektronische componenten tijdens de fabricage of de werking van fotokopieerapparaten.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3