Valse consensus

Valse consensus of het effect van de valse consensus is de neiging van mensen om aan te nemen dat iedereen hetzelfde denkt als zij.

Het is een cognitieve bias waarbij een persoon de "mate van overeenstemming" overschat die de andere mensen met hem hebben. Met andere woorden, mensen hebben de neiging te denken dat anderen het met hen eens zijn. Meestal denkt een persoon dat zijn eigen attitudes, overtuigingen, waarden en gewoonten de meest gangbare zijn. In werkelijkheid is het mogelijk dat de gedachten van de persoon niet door anderen worden gedeeld.

Een ander effect dat kan optreden bij valse consensus wordt pluralistische onwetendheid genoemd. Bij pluralistische onwetendheid steunen mensen een norm of een overtuiging in het openbaar, ook al denken ze eigenlijk dat die verkeerd is.

In Little Rock, in de jaren vijftig, beweerden de demonstranten dat hun opvattingen in de VS wijdverbreid waren. Hun overtuiging was een voorbeeld van het effect van de valse consensus.Zoom
In Little Rock, in de jaren vijftig, beweerden de demonstranten dat hun opvattingen in de VS wijdverbreid waren. Hun overtuiging was een voorbeeld van het effect van de valse consensus.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3