Fricatief

Een fricatieve medeklinker is een medeklinker die wordt gemaakt wanneer je lucht door een klein gaatje of spleetje in je mond perst. De openingen tussen je tanden kunnen bijvoorbeeld fricatieve medeklinkers maken; wanneer deze openingen worden gebruikt, worden de fricatieven sibilanten genoemd. Enkele voorbeelden van sibilanten in het Engels zijn [s], [z], [ʃ], en [ʒ].

Het Engels heeft een vrij groot aantal fricatieven, en het heeft zowel stemhebbende als stemloze fricatieven. De stemloze fricatieven zijn [s], [ʃ], [f], en [θ], en de stemhebbende fricatieven zijn [z], [ʒ], [v], en [ð].

Sibilant fricatieven

Dit is een lijst van sibilant fricatieven.

 • [s] stemloze coronale sibilant, zoals in het Engels sip
 • [z] stemhebbende coronale sibilant, zoals in het Engels zip
 • [ʃ] stemloze palat-alveolaire sibilant (koepelvormig, gedeeltelijk gepalataliseerd), zoals in het Engels ship
 • [ʒ] stemhebbende palat-alveolaire sibilant (gewelfd, gedeeltelijk gepalataliseerd), zoals de s in het Engels vision
 • [ɕ] stemloze alveolo-palatale sibilant (laminalis, gepalataliseerd)
 • [ʑ] stemhebbende alveo-palatale sibilant (laminalis, gepalataliseerd)
 • [ʂ] stemloze retroflexsibilant (apicaal of subapicaal)
 • [ʐ] stemhebbende retroflex sibilant (apicaal of subapicaal)

Niet-sibilant fricatieven

 • [ɸ] stemloze bilabiale fricatief
 • [β] stemhebbende bilabiale fricatief
 • [f] stemloze labiodentale fricatief, zoals in het Engels fine
 • [v] stemhebbende labiodentale fricatief, zoals in het Engels vine
 • [θ], [θ̟] stemloze tandfricatief, zoals in het Engels ding
 • [ð], [ð̟] stemhebbende tandfricatief, zoals in het Engels that
 • [r̝] stemloze trilling fricatief
 • [ç] stemloze palatale fricatief
 • [ʝ] stemhebbende palatale fricatief
 • [x] stemloze fricatieve velaris
 • [ɣ] stemhebbende velaire fricatief
 • [ɧ] stemloze palataal-velaire fricatief
 • [χ] stemloze uvular fricatief
 • [ħ] stemloze faryngeale fricatief
 • [ʜ] stemloze epiglottale fricatief

Laterale fricatieven

 • [ɬ] stemloze coronale laterale fricatief
 • [ɮ] stemhebbende coronale laterale fricatief

Pseudo-fricatieven

 • [h] stemloze glottale overgang, zoals in het Engels hat
 • [ɦ] adem-stem glottal overgang

In veel talen, zoals het Engels, zijn de glottale "fricatieven", zoals de [h] in het Engelse "hat", niet echt fricatieven, omdat het gewoon klinkers zijn die niet stemhebbend zijn. In talen als het Arabisch zijn het echter wel echte fricatieven.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een fricatieve medeklinker?


A: Een fricatieve medeklinker is een medeklinker die gemaakt wordt als u lucht door een klein gaatje of spleetje in uw mond perst.

V: Wat is een sibilante fricatieve medeklinker?


A: Als fricatieve medeklinkers gemaakt worden met behulp van openingen tussen uw tanden, worden ze sibilante fricatieve medeklinkers genoemd.

V: Kunt u voorbeelden geven van sibilant fricatieve medeklinkers in het Engels?


A: Ja, enkele voorbeelden van sibilant fricatieve medeklinkers in het Engels zijn [s], [z], [ʃ], en [ʒ].

V: Hoeveel fricatieven heeft het Engels?


A: Engels heeft een vrij groot aantal fricatieven.

V: Wat is het verschil tussen stemhebbende en stemloze fricatieven?


A: Het verschil tussen stemhebbende en stemloze fricatieven is dat stemhebbende fricatieven uw stembanden laten trillen en geluid maken, terwijl stemloze fricatieven geen trilling produceren.

V: Wat zijn de stemloze fricatieven in het Engels?


A: Het Engels heeft vier stemloze fricatieven: [s], [ʃ], [f] en [θ].

V: Wat zijn de stemhebbende fricatieven in het Engels?


A: Het Engels heeft vier stemhebbende fricatieven: [z], [ʒ], [v], en [ð].

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3