Game birds

Game birds zijn wilde vogels die door mensen worden bejaagd, gedood en gegeten. Het is een sport, en een manier om aan voedsel te komen. Het gebeurt in de meeste landen, maar de details verschillen. Gewoonlijk zijn er wetten die de jacht regelen. Meestal worden geweren gebruikt, en dus zijn er wapenwetten. Er zijn ook voorschriften om het broedseizoen van de vogels te beschermen, zodat er een nieuwe generatie vogels kan opgroeien om de huidige generatie te vervangen.

Hoewel de vogels wild zijn, worden de meeste "beheerd" als zij op landgoederen leven. Trekvogels kunnen natuurlijk niet op dezelfde manier worden beheerd. Het afschieten van vederwild op Schotse landgoederen is voor hen een belangrijke bron van inkomsten. Het beheer bestaat erin ervoor te zorgen dat er voldoende vogels zijn voor het volgende jachtseizoen.

In het Verenigd Koninkrijk is wild wettelijk omschreven in de Game Act 1831. Het is verboden om op zondag of 's nachts wild te schieten. Andere vogels (niet-wild) waarop in het VK voor voedsel wordt gejaagd, worden gespecificeerd in de Wildlife and Countryside Act 1981. De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) en de Forestry Commission hebben een grote stem in de manier waarop de jacht wordt geregeld.

In de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk wordt wild gedefinieerd als:

Bobwhite kwartel, een belangrijke Noord-Amerikaanse wilde vogelZoom
Bobwhite kwartel, een belangrijke Noord-Amerikaanse wilde vogel

Wild in Borough Market in LondenZoom
Wild in Borough Market in Londen

Vragen en antwoorden

V: Wat is een wildvogel?


A: Een wedstrijdvogel is een wilde vogelsoort die door mensen bejaagd, gedood en gegeten wordt.

V: Wat is het doel van de jacht op wilde vogels?


A: De jacht op vederwild is een sport en een manier om aan voedsel te komen.

V: Gelden er wetten voor de jacht op vederwild?


A: Ja, meestal zijn er wetten die de jacht op vederwild regelen.

V: Welke soorten wetten worden er geassocieerd met de jacht op vederwild?


A: Wapenwetten worden meestal geassocieerd met de jacht op vederwild. Regelgeving beschermt ook het broedseizoen van de vogels.

V: Hoe wordt vederwild beheerd?


A: Vogels kunnen op landgoederen "beheerd" worden om ervoor te zorgen dat er genoeg vogels zijn voor het volgende jachtseizoen.

V: Wat is de Game Act 1831?


A: In het Verenigd Koninkrijk wordt wild wettelijk gedefinieerd door de Game Act 1831.

V: Welke organisaties hebben inspraak in de manier waarop de jacht op vederwild wordt geregeld?


A: De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) en de Forestry Commission hebben veel te zeggen over hoe de jacht op vederwild geregeld wordt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3