Inca-Touwbruggen

Inca-touwbruggen waren eenvoudige hangbruggen over ravijnen en kloven om het Inca-rijk toegang te verschaffen. Bruggen van dit type waren geschikt voor gebruik omdat de Inca's geen gebruik maakten van vervoer op wielen - het verkeer was beperkt tot voetgangers en vee. Deze bruggen vormden een belangrijk onderdeel van het Inca-wegennet en zijn een uitstekend voorbeeld van Inca-innovatie op het gebied van techniek. Ze werden vaak gebruikt door lopers die in het hele Inca-rijk berichten afleverden.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3