Individu

Individueel kan een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord zijn.

Als bijvoeglijk naamwoord: een levend wezen dat individueel is, maakt geen deel uit van een groep (door hem/haar/zichzelf). Een voorwerp dat individueel is, is voor slechts één persoon of ding (niet gedeeld door een groep). Iets dat individueel is kan ook anders zijn dan iemand anders (uniek).

  • Sommige studenten leren beter met tutoren omdat ze individuele aandacht krijgen.
  • Hij heeft een heel eigen muzieksmaak.

Als zelfstandig naamwoord is een individu slechts één persoon of ding, niet een groep. Een individu kan ook iemand betekenen die anders is dan alle anderen (een soort).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3