Inns of Court

De Inns of Court zijn een groep van vier juridische genootschappen in Groot-Brittannië die het exclusieve recht hebben om barristers op te leiden en hun toelating tot de Britse balie te regelen. De gebouwen waarin deze genootschappen zijn gehuisvest, worden Inns of Court genoemd. De Inns of Court hebben een leidende en disciplinaire functie ten aanzien van hun leden. De Inns stellen ook bibliotheken, eetgelegenheden en professionele accommodatie ter beschikking van de leden. Elke Inn heeft ook een kerk of kapel.

In de loop der eeuwen werd het aantal actieve Inns of Court teruggebracht tot vier, namelijk Lincoln's Inn, Gray's Inn, Inner Temple en Middle Temple.

Gecombineerde wapens van de vier Inns of Court. Met de klok mee van linksboven: Lincoln's Inn, Middle Temple, Gray's Inn, Inner Temple.Zoom
Gecombineerde wapens van de vier Inns of Court. Met de klok mee van linksboven: Lincoln's Inn, Middle Temple, Gray's Inn, Inner Temple.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3