Insolventie

Insolventie betekent dat een persoon of organisatie niet genoeg geld heeft om alle mensen te betalen die zij geld schuldig zijn. Verschillende landen hebben verschillende definities van wat insolventie precies betekent, maar meestal betekent het dat:

  • iemand zijn schulden niet kan betalen wanneer zij opeisbaar worden (dit wordt soms "cash flow"-insolventie genoemd); of
  • het totaalbedrag van iemands passiva is groter dan het totaalbedrag van zijn activa (dit wordt "balansinsolventie" genoemd).

Wanneer een persoon of een onderneming insolvent is, kunnen de mensen aan wie zij geld verschuldigd zijn, bij de rechtbank een verzoek indienen om hen failliet te laten verklaren.

Insolventie en faillissement

Mensen verwarren vaak de termen faillissement en insolventie, en soms gebruiken ze het ene woord terwijl ze eigenlijk het andere bedoelen. Insolventie betekent meestal gewoon dat iemand niet genoeg geld heeft om zijn schulden te betalen of (soms) dat het totaalbedrag van zijn schulden meer waard is dan het totaalbedrag van zijn bezittingen. Faillissement is een formeel juridisch proces voor de rechtbank. Hoewel de twee termen met elkaar in verband staan, betekent het feit dat iemand insolvent is niet noodzakelijk dat hij failliet zal gaan.

Gevolgen van insolventie

Behalve het faillissement zijn er nog andere risico's verbonden aan insolventie. Veel landen hebben wetten om het publiek te beschermen, wat betekent dat de bestuurders van een bedrijf die doorgaan met handelen terwijl het bedrijf insolvent is, mogelijk een schadevergoeding moeten betalen aan schuldeisers, en in sommige gevallen zelfs kunnen worden veroordeeld voor een misdrijf.

Vragen en antwoorden

V: Wat is insolventie?


A: Insolventie verwijst naar een situatie waarin een persoon of een organisatie niet genoeg geld heeft om alle mensen te betalen die ze geld schuldig zijn.

V: Hoe definiëren verschillende landen insolventie?


A: Verschillende landen hebben verschillende definities van wat insolventie precies betekent.

V: Wat is kasstroominsolventie?


A: Kasstroominsolventie is een situatie waarin iemand zijn schulden niet kan betalen op het moment dat ze verschuldigd zijn.

V: Wat is insolventie op de balans?


A: Balansinsolventie is een scenario waarbij het totaalbedrag van iemands schulden groter is dan het totaalbedrag van zijn bezittingen.

V: Wat is het gevolg van insolventie?


A: Mensen aan wie een persoon of een bedrijf geld verschuldigd is, kunnen bij de rechtbank een aanvraag indienen om hen failliet te laten verklaren.

V: Wie kan een faillissement aanvragen bij de rechtbank?


A: Mensen aan wie een persoon of organisatie geld verschuldigd is, kunnen het faillissement aanvragen.

V: Waarom vragen mensen een faillissement aan bij een insolvent persoon?


A: Mensen vragen het faillissement van een insolvent persoon aan om te proberen een deel van het verschuldigde geld terug te krijgen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3