Activa

Een activum is iets waardevols of nuttigs. In het bedrijfsleven en de boekhouding wordt de waarde van een activum uitgedrukt in een bepaald geldbedrag. Het geldbedrag kan worden berekend als het bedrag van de economische waarde die het activum in de toekomst kan opleveren. De berekening is gebaseerd op transacties of gebeurtenissen uit het verleden. Een correcte evaluatie kan nuttig zijn om te beslissen wat er met een activum moet gebeuren.

Voorbeelden van activa zijn geld, eigendom (grond en gebouwen), en van iemand te ontvangen bedragen.

Er zijn twee soorten activa:

Kenmerken van de activa

Activa hebben drie belangrijke kenmerken:

  • Zij kunnen een toekomstige uitkering geven om direct of indirect bij te dragen aan toekomstige nettokasstromen, en, in het geval van organisaties zonder winstoogmerk, om diensten te verlenen;
  • Het kan de toegang tot het voordeel controleren; en,
  • De transactie of gebeurtenis waardoor het activum is gecreëerd, heeft reeds plaatsgevonden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3