Instructie (computer)

In de computerwetenschappen is een instructie een enkele handeling van een processor die wordt gedefinieerd door de instructieset van de processor.

De grootte of lengte van een instructie varieert sterk, van slechts 4 bits in sommige microcontrollers tot vele veelvouden van een bytes in sommige zeer lange instructiewoord (VLIW) systemen. De meeste moderne processoren die in pc's, mainframes en supercomputers worden gebruikt, hebben een instructiegrootte tussen 16 en 64 bits. In sommige architecturen, vooral in computers met een gereduceerde instructieset, hebben de instructies een vaste lengte, die typisch overeenkomt met de woordgrootte van die architectuur.

Op traditionele architecturen bevat een instructie een opcode die de uit te voeren handeling specificeert, zoals "inhoud van het geheugen toevoegen om te registreren", en nul of meer operand specificeerders, die registers, geheugenlocaties of letterlijke gegevens kunnen specificeren. De operand specifiers kunnen adresseringsmodi hebben die hun betekenis bepalen of kunnen in vaste velden staan.

In VLIW-architecturen, die veel microcode-architecturen bevatten, worden meerdere gelijktijdige bewerkingen en operanden in één enkele instructie gespecificeerd.

Instructies worden zelden gespecificeerd met behulp van hun machinecodevorm; ze kunnen worden gespecificeerd door programmeurs met behulp van een assembleertaal of, meer algemeen, kunnen worden gegenereerd door compilers.

Er is een andere, meer algemene definitie voor een "instructie" die niet alleen betrekking heeft op de instructieset van de processor, namelijk: Een "instructie" kan elke weergave zijn van een element van een uitvoerbaar computerprogramma.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3