Instructie (computer)

In de computerwetenschappen is een instructie een enkele handeling van een processor die wordt gedefinieerd door de instructieset van de processor.

De grootte of lengte van een instructie varieert sterk, van slechts 4 bits in sommige microcontrollers tot vele veelvouden van een bytes in sommige zeer lange instructiewoord (VLIW) systemen. De meeste moderne processoren die in pc's, mainframes en supercomputers worden gebruikt, hebben een instructiegrootte tussen 16 en 64 bits. In sommige architecturen, vooral in computers met een gereduceerde instructieset, hebben de instructies een vaste lengte, die typisch overeenkomt met de woordgrootte van die architectuur.

Op traditionele architecturen bevat een instructie een opcode die de uit te voeren handeling specificeert, zoals "inhoud van het geheugen toevoegen om te registreren", en nul of meer operand specificeerders, die registers, geheugenlocaties of letterlijke gegevens kunnen specificeren. De operand specifiers kunnen adresseringsmodi hebben die hun betekenis bepalen of kunnen in vaste velden staan.

In VLIW-architecturen, die veel microcode-architecturen bevatten, worden meerdere gelijktijdige bewerkingen en operanden in één enkele instructie gespecificeerd.

Instructies worden zelden gespecificeerd met behulp van hun machinecodevorm; ze kunnen worden gespecificeerd door programmeurs met behulp van een assembleertaal of, meer algemeen, kunnen worden gegenereerd door compilers.

Er is een andere, meer algemene definitie voor een "instructie" die niet alleen betrekking heeft op de instructieset van de processor, namelijk: Een "instructie" kan elke weergave zijn van een element van een uitvoerbaar computerprogramma.

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een instructie in informatica?
A: Een instructie in de informatica is een enkele bewerking van een processor, gedefinieerd door de instructieset van de processor.

V: Hoe lang kunnen instructies zijn?
A: De grootte of lengte van een instructie varieert sterk, van slechts 4 bits in sommige microcontrollers tot vele veelvouden van bytes in sommige VLIW-systemen (Very Long Instructions Word). De meeste moderne processoren in personal computers, mainframes en supercomputers hebben een instructiegrootte tussen 16 en 64 bits. In sommige architecturen, met name Reduced Instruction Set Computers (RISC), hebben instructies een vaste lengte die doorgaans overeenkomt met de woordgrootte van die architectuur.

V: Wat omvat een instructie?
A: Een instructie bevat een opcode die de uit te voeren bewerking specificeert, zoals "voeg de inhoud van het geheugen toe aan het register", en nul of meer operand-specificaties die registers, geheugenlocaties of letterlijke gegevens kunnen specificeren. De operand-specificaties kunnen adresseringsmodi hebben die hun betekenis bepalen of kunnen in vaste velden staan. In VLIW-architecturen worden meerdere gelijktijdige bewerkingen en operanden in één instructie gespecificeerd.

V: Hoe worden instructies gewoonlijk gespecificeerd?
A: Instructies worden zelden gespecificeerd in hun machinecodevorm; zij kunnen worden gespecificeerd door programmeurs met behulp van een assembleertaal of, wat gebruikelijker is, worden gegenereerd door compilers.

V: Is er een andere definitie voor "instructie"?
A: Ja, er is een andere, meer algemene definitie van een "instructie", die niet alleen betrekking heeft op de instructieset van de processor, maar op elke weergave van een element van een uitvoerbaar computerprogramma.

V: Zijn alle instructies even groot?
A: Nee, de grootte of lengte van instructies varieert sterk afhankelijk van het type processor dat wordt gebruikt, van 4 bits tot meerdere bytes voor VLIW-systemen. De meeste moderne processoren hebben een grootte tussen 16 en 64 bits, terwijl RISC-architecturen doorgaans instructies met een vaste lengte hebben die overeenkomen met de woordgrootte van die architectuur.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3