Centraal Instituut voor de Enige Catalogus

Istituto Centrale per il Catalogo Unico of ICCU (in het Engels Centraal Instituut voor de Uniecatalogus van Italiaanse bibliotheken en voor bibliografische informatie) is een Italiaanse overheidsinstelling. Het beheert het netwerk en de online catalogus van de Italiaanse nationale bibliotheekdienst (Servizio bibliotecario nazionale of SBN). Het beheert ook Internet Culturale, een onlineverzameling van gedigitaliseerde documenten en foto's die in Italiaanse bibliotheken worden bewaard. De ICCU publiceert boeken en rapporten over bibliotheekwetenschap in Italië en organiseert conferenties over bibliotheekwetenschap. ICCU-nummers dienen als autoriteitstoezicht. In februari 2012 had de ICCU autoriteitscontroles voor de namen van meer dan 43.000 personen.

De ICCU werd officieel opgericht in 1975. De eerste directeur was Angela Vinay (1922-1990). De ICCU kwam in de plaats van het Centro nazionale per il catalogo unico (Nationaal centrum voor één catalogus). Die organisatie was in 1951 opgericht om één catalogus voor alle Italiaanse bibliotheken op te zetten.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3