Rechtsgeleerdheid

Jurisprudentie is de theorie en filosofie van het recht. Geleerden in de rechtspraak, of rechtsfilosofen, hopen een dieper inzicht te krijgen in de aard van het recht, de juridische redenering, de rechtssystemen en de juridische instellingen. Naarmate de jurisprudentie zich heeft ontwikkeld, zijn er drie belangrijke aspecten waarmee het wetenschappelijk schrijven zich bezighoudt:

  • natuurrecht is het idee dat er onveranderlijke natuurwetten zijn die ons regeren, en dat onze instellingen deze natuurwet zouden moeten evenaren.
  • analytische jurisprudentie stelt vragen als, "wat is wet?" "Wat zijn de criteria voor rechtsgeldigheid?" of "Wat is de relatie tussen recht en moraal?" zijn andere vragen die rechtsfilosofen kunnen stellen...
  • De normatieve jurisprudentie vraagt hoe de wet eruit zou moeten zien. Het overlapt met de morele en politieke filosofie en omvat de vraag of we de wet moeten gehoorzamen, op welke gronden wetsovertreders naar behoren kunnen worden gestraft, het juiste gebruik en de grenzen van de regelgeving.

De moderne rechtspraak en rechtsfilosofie wordt vandaag de dag vooral gedomineerd door westerse academici. De ideeën van de westerse rechtstraditie zijn over de hele wereld zo doordringend geworden dat het verleidelijk is om ze als universeel te zien. Historisch gezien hebben veel filosofen uit andere tradities echter dezelfde vragen besproken, van islamitische geleerden tot de oude Grieken.

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3