Lengtecontractie

De Lorentz-contractie, ook wel de Fitzgerald-contractie of de Lorenz-Fitzgerald-contractie genoemd, wordt veroorzaakt door relativistische effecten tussen waarnemers die zich naar elkaar toe of van elkaar af bewegen. De afmeting van een voorwerp, gezien door iemand die ernaar toe of ervan weg beweegt, wordt langs hun bewegingslijn verkleind met een hoeveelheid die mathematisch gerelateerd is aan hun snelheid en de snelheid van het licht.

In zijn boek, One, Two, Three...Infinity, citeerde de natuurkundige George Gamow een limerick (een soort gedicht) dat volgens sommigen is veranderd uit een ondeugender gedicht. Er zijn verschillende andere opgepoetste versies:

Er was eens een jonge man genaamd Fisk,
wiens schermen extreem snel was,
zo snel was zijn actie, dat
de Lorentz contractie,
zijn floret verkortte tot een schijf.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Lorentzcontractie?


Antwoord: Lorentzcontractie is een verschijnsel waarbij een bewegend voorwerp korter wordt dan het was toen het gemeten werd in zijn rustframe.

V: Wat zijn enkele andere namen voor Lorentzcontractie?


A: Enkele andere namen voor Lorentz-contractie zijn Lengtecontractie, Fitzgerald-contractie of Lorenz-Fitzgerald-contractie.

V: Waarom neemt de grootte van een voorwerp af als iemand ernaar toe of ervan af beweegt?


Antwoord: De grootte van een voorwerp, gezien door iemand die ernaar toe of ervan af beweegt, neemt af door relativistische effecten tussen waarnemers die naar elkaar toe of van elkaar af bewegen.

V: Wat is het wiskundige verband tussen de snelheid van een voorwerp en de mate van inkrimping die erin gezien wordt?


Antwoord: De hoeveelheid krimp die gezien wordt is wiskundig gerelateerd aan de snelheid van het voorwerp en aan de lichtsnelheid.

V: Wat is de oorsprong van de limerick die de natuurkundige George Gamow in zijn boek citeert?


A: De limerick die natuurkundige George Gamow in zijn boek citeert, zou veranderd zijn uit een ondeugender gedicht.

V: Kunt u een opgeschoonde versie van de limerick geven?


A: Er was eens een jongeman, Fisk genaamd, die extreem snel schermde. Zijn actie was zo snel dat de Lorentz-contractie zijn floret tot een schijf verkortte.

V: In welk boek citeerde de natuurkundige George Gamow de limerick?


A: Natuurkundige George Gamow citeerde de limerick in zijn boek One, Two, Three...Infinity.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3