Lengtecontractie

De Lorentz-contractie, ook wel de Fitzgerald-contractie of de Lorenz-Fitzgerald-contractie genoemd, wordt veroorzaakt door relativistische effecten tussen waarnemers die zich naar elkaar toe of van elkaar af bewegen. De afmeting van een voorwerp, gezien door iemand die ernaar toe of ervan weg beweegt, wordt langs hun bewegingslijn verkleind met een hoeveelheid die mathematisch gerelateerd is aan hun snelheid en de snelheid van het licht.

In zijn boek, One, Two, Three...Infinity, citeerde de natuurkundige George Gamow een limerick (een soort gedicht) dat volgens sommigen is veranderd uit een ondeugender gedicht. Er zijn verschillende andere opgepoetste versies:

Er was eens een jonge man genaamd Fisk,
wiens schermen extreem snel was,
zo snel was zijn actie, dat
de Lorentz contractie,
zijn floret verkortte tot een schijf.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3