Management

Management betekent het leiden en controleren van een groep mensen of een organisatie om een doel te bereiken. Management betekent vaak het inzetten en manipuleren van menselijke hulpbronnen, financiële hulpbronnen, technologische hulpbronnen en natuurlijke hulpbronnen. Met andere woorden Management kan ook de persoon of personen betekenen die managen, de managers. European Management wordt door de academicus Andreas M. Kaplan specifiek gedefinieerd als een interculturele, maatschappelijke managementbenadering op basis van interdisciplinaire principes.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3