Natuurlijke hulpbron

Een natuurlijke hulpbron is datgene wat mensen kunnen gebruiken en dat afkomstig is uit de natuurlijke omgeving. Voorbeelden van natuurlijke hulpbronnen zijn lucht, water, hout, olie, windenergie, aardgas, ijzer en steenkool.

De scheidslijn tussen natuurlijke hulpbronnen en door de mens gemaakte hulpbronnen is niet eenduidig. Hydro-elektrische energie is geen natuurlijke hulpbron omdat mensen turbines gebruiken om de energie van bewegend water om te zetten. Aardolie en ijzerertsen zijn natuurlijk, maar moeten worden bewerkt om er bruikbare geraffineerde olie en staal van te maken. Atoomenergie is afkomstig van metallische splijtstoffen, zoals splijtbaar uranium en plutonium, maar natuurlijk gesteente moet technisch worden bewerkt om er deze splijtstoffen van te maken.

De natuurlijke hulpbron wind drijft deze windturbines van 5MW aan in een windmolenpark in BelgiëZoom
De natuurlijke hulpbron wind drijft deze windturbines van 5MW aan in een windmolenpark in België

Supply

We zeggen vaak dat er twee soorten natuurlijke hulpbronnen zijn: hernieuwbare hulpbronnen en niet-hernieuwbare hulpbronnen.

  • Een hernieuwbare hulpbron is een hulpbron die telkens opnieuw kan worden gebruikt. Grond, zonlicht en water zijn bijvoorbeeld hernieuwbare hulpbronnen. Maar in sommige omstandigheden is zelfs water niet gemakkelijk hernieuwbaar. Hout is een hernieuwbare hulpbron, maar het kost tijd om te vernieuwen en op sommige plaatsen gebruiken mensen de grond voor iets anders. Grond, als die wegwaait, is niet gemakkelijk te vernieuwen.
  • Een niet-hernieuwbare hulpbron is een hulpbron die niet groeit en niet terugkomt, of een hulpbron die er heel lang over doet om terug te komen. Steenkool is bijvoorbeeld een niet-hernieuwbare hulpbron. Als we steenkool gebruiken, is er daarna minder steenkool. De niet-hernieuwbare hulpbron kan direct worden gebruikt (bijvoorbeeld olie verbranden om te koken), of we kunnen een hernieuwbare hulpbron vinden om te gebruiken (bijvoorbeeld windenergie gebruiken om elektriciteit te maken om te koken).

De meeste natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt. Dit betekent dat ze uiteindelijk opraken. Een eeuwigdurende bron heeft een oneindige voorraad. Voorbeelden van eeuwigdurende hulpbronnen zijn zonne-energie, getijdenenergie en windenergie. Er kan een limiet zijn aan de hoeveelheid die op een bepaalde dag of in een bepaald jaar kan worden afgenomen, maar die hoeveelheid kan de volgende dag of het volgende jaar weer worden afgenomen.

Het aanbod van hulpbronnen wordt onder meer beïnvloed door de vraag of het materiaal kan worden gerecycleerd en de beschikbaarheid van geschikte vervangingsmiddelen voor het materiaal. Niet-hernieuwbare hulpbronnen kunnen niet worden gerecycleerd. Fossiele brandstoffen kunnen bijvoorbeeld niet worden gerecycleerd.

De bodem, een natuurlijke hulpbron voor de landbouwZoom
De bodem, een natuurlijke hulpbron voor de landbouw

Vraag

De vraag naar hulpbronnen kan veranderen als gevolg van nieuwe technologie, nieuwe behoeften en nieuwe economische factoren (bijv. veranderingen in de kosten van de hulpbronnen). Sommige materialen kunnen volledig buiten gebruik raken, als de mensen er geen behoefte meer aan hebben. De vraag naar veel natuurlijke hulpbronnen is zeer groot, maar de beschikbaarheid van sommige, zoals edele metalen, is zeer gering.

Beschikbaarheid

Verschillende plaatsen hebben verschillende natuurlijke hulpbronnen. Als mensen een bepaalde hulpbron niet hebben, kunnen ze die vervangen door een andere hulpbron, of handel drijven met een ander land om de hulpbron te krijgen. Mensen hebben soms gevochten om ze te krijgen (bijvoorbeeld specerijen, water, landbouwgrond, goud of aardolie).

Als mensen niet over bepaalde hulpbronnen beschikken, kan hun levenskwaliteit dalen. Daarom beschermen mensen hun hulpbronnen. Als ze geen schoon water hebben, kunnen mensen ziek worden; als er niet genoeg hout is, worden bomen gekapt en verdwijnt het bos na verloop van tijd (ontbossing); als er niet genoeg vis in een zee zit, kunnen mensen omkomen van de honger. Hernieuwbare hulpbronnen zijn gewassen, wind, waterkracht, vis en zonlicht. Veel mensen sparen hun natuurlijke hulpbronnen zorgvuldig op, zodat anderen ze in de toekomst kunnen gebruiken.

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn natuurlijke hulpbronnen?


A: Natuurlijke hulpbronnen zijn hulpbronnen die uit de natuurlijke omgeving komen en door mensen gebruikt kunnen worden. Voorbeelden zijn lucht, water, hout, olie, windenergie, aardgas, ijzer en steenkool.

V: Wat is het verschil tussen natuurlijke hulpbronnen en door de mens gemaakte hulpbronnen?


A: De scheidslijn tussen natuurlijke hulpbronnen en door de mens gemaakte hulpbronnen is niet scherp. Bijvoorbeeld, hydro-elektrische energie is geen natuurlijke hulpbron omdat mensen turbines gebruiken om de energie van bewegend water om te zetten, terwijl aardolie en ijzererts natuurlijk zijn, maar bewerkt moeten worden om er bruikbare geraffineerde olie en staal van te maken.

V: Waar wordt atoomenergie van gemaakt?


A: Atoomenergie wordt gemaakt van metalen splijtstof, zoals splijtbaar uranium en plutonium, maar rotsen moeten technisch bewerkt worden om er deze splijtstoffen van te maken.

V: Is windenergie een natuurlijke hulpbron?


A: Ja, windenergie is een natuurlijke hulpbron omdat het uit de natuur komt.

V: Zijn stenen een natuurlijke hulpbron?


A: Ja, stenen zijn een natuurlijke hulpbron omdat ze uit de natuur komen.

V: Zijn natuurlijke hulpbronnen beperkt?


A: Ja, natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt omdat ze uit de natuurlijke omgeving komen en niet oneindig aangevuld kunnen worden.

V: Waarom moeten natuurlijke hulpbronnen bewerkt worden om er bruikbare producten van te maken?


A: Sommige natuurlijke hulpbronnen hebben werk nodig om er bruikbare producten van te maken, omdat ze geraffineerd, verwerkt of getransformeerd moeten worden om ze nuttig te maken voor mensen. Bijvoorbeeld ijzer en ruwe olie zijn natuurlijke hulpbronnen die geraffineerd moeten worden voordat mensen ze kunnen gebruiken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3