Maratha dynastie

Chhatrapathi Shivaji Maharaj was de grootste heerser van het Maratha Rijk. Na de dood van Shivaji in 1680, vermoordde de Mughal heerser Aurangzeb Shivaji's zoon Shambhaji en nam Shamabaji's babyzoon Shahu gevangen. Aurangazeb's opvolgers lieten Shahu vrij die de Maratha troon bezette.

De Peshwa is een (Eerste minister) hielp hem zijn rijk te besturen. Geleidelijk aan werd de Peshwa de echte heerser van de Marathas en werd zijn post erfelijk.

Tijdens Shahu's bewind was Satara de Maratha hoofdstad. Na zijn dood werd de hoofdstad verplaatst naar Pune. Onder de Peshwas voerden de Maratha's een zeer succesvolle militaire campagne. Tussen 1720 en 1761 breidde het Maratha-rijk zich uit.

Na de inval in Delhi in 1737 breidden de grenzen van de Maratha overheersing zich uit naar Rajasthan, Punjab, Bengaluru en Odisha. Maar deze militaire campagnes maakten ook andere heersers vijandig tegenover de Maratha's en als gevolg daarvan steunden zij de Maratha's niet in de derde slag bij Panipat.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3