Maratharijk

Het Maratha-rijk of de Maratha Confederatie was een groep Indiase staten die in de 17e en 18e eeuw een groot deel van het Indiase subcontinent beheersten. Het rijk bestond formeel van 1674 tot 1818. Aan de Maratha's wordt veel eer toegeschreven voor het beëindigen van de Mughal overheersing in India.

De Marathas waren een krijgersvolk uit het westelijk Deccan Plateau (het huidige Maharashtra) dat bekendheid verwierf door in hun regio "zelfbestuur van het Hindoe/Indiaanse volk" in te stellen. De Marathas werden prominent in de 17e eeuw onder het leiderschap van Shivaji die in opstand kwam tegen de Adil Shahi dynastie en het Mughal Rijk en een koninkrijk vormde met Raigad als hoofdstad. De Maratha's, die bekend stonden om hun mobiliteit, wisten hun grondgebied te consolideren tijdens de Mughal-Maratha-oorlogen en beheersten later een groot deel van het Indiase subcontinent. Hun macht werd uiteindelijk beëindigd door de reeks oorlogen die zij voerden tegen de Britten.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3