Marginale geneigdheid tot consumeren

In de economie is de marginale consumptiegeneigdheid (MPC) een maat waarmee de geïnduceerde consumptie in cijfers kan worden uitgedrukt. Geïnduceerde consumptie is het idee dat een stijging van de persoonlijke consumptieve bestedingen (consumptie) plaatsvindt bij een stijging van het besteedbaar inkomen (inkomen na aftrek van belastingen en overdrachten). Het deel van het besteedbaar inkomen dat mensen aan consumptie besteden, wordt de neiging tot consumptie genoemd. De MPC is het deel van het inkomen dat een persoon meer uitgeeft. Als een huishouden bijvoorbeeld een extra dollar aan besteedbaar inkomen verdient en de marginale neiging om te consumeren 0,65 bedraagt, dan zal het huishouden 65 cent uitgeven en 35 cent van die dollar sparen. Het is duidelijk dat het huishouden niet meer kan uitgeven dan de extra dollar (zonder te lenen).

John Maynard Keynes zegt dat de marginale neiging om te consumeren minder dan één is.

De MPC is hoger voor armere mensen dan voor rijke.

Achtergrond

Wiskundig wordt de M P C {MPC}} {\displaystyle {\mathit {MPC}}}functie geschreven als de afgeleide van de consumptiefunctie C {{Displaystyle C}}{\displaystyle C} ten opzichte van het besteedbaar inkomen Y {{Displaystyle Y}} {\displaystyle Y}, d.w.z. de momentane helling van de C {Displaystyle C}} {\displaystyle C}- Y {{MPC}}} {\displaystyle Y}curve.

M P C = d C d Y {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {dC}{dY}}} {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {dC}{dY}}}

of, ongeveer,

M P C = Δ C Δ Y {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {\Delta C}{\Delta Y}} {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {\Delta C}{\Delta Y}}}waarbij Δ C {\displaystyle \Delta C}{\displaystyle \Delta C} de verandering in consumptie is, en Δ Y {\displaystyle \Delta Y}{\displaystyle \Delta Y} de verandering in besteedbaar inkomen die tot de consumptie heeft geleid.

De marginale consumptiegeneigdheid kan worden gevonden door de verandering in consumptie te delen door een verandering in inkomen, of M P C = Δ C / Δ Y {\displaystyle {MPC}==Delta C/\Delta Y} {\displaystyle {\mathit {MPC}}=\Delta C/\Delta Y}. De MPC kan worden uitgelegd met het eenvoudige voorbeeld:

Inkomen

Verbruik

120

120

180

170

Hier is Δ C = 50 {\displaystyle \Delta C=50} {\displaystyle \Delta C=50}; Δ Y = 60 {\displaystyle \Delta Y=60}{\displaystyle \Delta Y=60} Daarom is M P C = Δ C / Δ Y = 50 / 60 = 0,83 {\displaystyle {\mathit {MPC}}=Delta C/\Delta Y=50/60=0,83}{\displaystyle {\mathit {MPC}}=\Delta C/\Delta Y=50/60=0.83} of 83%. Stel bijvoorbeeld dat u een bonus ontvangt bij uw loonstrookje, en dat die $500 bovenop uw normale jaarinkomen komt. U hebt nu $500 meer inkomen dan voorheen. Als u besluit om $400 van deze marginale inkomensstijging ergens aan uit te geven, is uw marginale neiging tot consumeren 0,8 ( $400 / $500 {$400/$500} {\displaystyle \$400/\$500}).

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is de marginale neiging tot consumptie (MPC)?


A: De marginale geneigdheid tot consumptie (MPC) is een meting die de geïnduceerde consumptie kwantificeert, dat wil zeggen het idee dat een stijging van de persoonlijke consumptieve bestedingen plaatsvindt bij een stijging van het beschikbare inkomen na belastingen en overdrachten.

V: Hoe werkt MPC?


A: MPC meet het aandeel van meer inkomen dat iemand uitgeeft. Als een huishouden bijvoorbeeld een extra dollar aan beschikbaar inkomen verdient, en de marginale neiging om te consumeren is 0,65, dan zal het huishouden 65 cent uitgeven en 35 cent van die dollar sparen.

V: Wie heeft MPC voorgesteld?


A: John Maynard Keynes stelde MPC voor.

V: Is MPC minder dan één?


A: Ja, volgens John Maynard Keynes is MPC minder dan één.

V: Verschilt de MPC tussen rijke en arme mensen?


A: Ja, doorgaans is de MPC bij armere mensen hoger dan bij rijke mensen.

V: Wat gebeurt er als een huishouden een extra dollar aan beschikbaar inkomen verdient?


A: Als de marginale neiging tot consumptie voor dit huishouden 0,65 is, dan zal het 65 cent uitgeven en 35 cent van die dollar sparen.

V: Kunnen huishoudens meer dan hun extra dollar uitgeven zonder te lenen?



A Nee, huishoudens kunnen niet meer dan hun extra dollar uitgeven zonder geld te lenen van een andere bron.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3