Marginale geneigdheid tot consumeren

In de economie is de marginale consumptiegeneigdheid (MPC) een maat waarmee de geïnduceerde consumptie in cijfers kan worden uitgedrukt. Geïnduceerde consumptie is het idee dat een stijging van de persoonlijke consumptieve bestedingen (consumptie) plaatsvindt bij een stijging van het besteedbaar inkomen (inkomen na aftrek van belastingen en overdrachten). Het deel van het besteedbaar inkomen dat mensen aan consumptie besteden, wordt de neiging tot consumptie genoemd. De MPC is het deel van het inkomen dat een persoon meer uitgeeft. Als een huishouden bijvoorbeeld een extra dollar aan besteedbaar inkomen verdient en de marginale neiging om te consumeren 0,65 bedraagt, dan zal het huishouden 65 cent uitgeven en 35 cent van die dollar sparen. Het is duidelijk dat het huishouden niet meer kan uitgeven dan de extra dollar (zonder te lenen).

John Maynard Keynes zegt dat de marginale neiging om te consumeren minder dan één is.

De MPC is hoger voor armere mensen dan voor rijke.

Achtergrond

Wiskundig wordt de M P C {MPC}} {\displaystyle {\mathit {MPC}}}functie geschreven als de afgeleide van de consumptiefunctie C {{Displaystyle C}}{\displaystyle C} ten opzichte van het besteedbaar inkomen Y {{Displaystyle Y}} {\displaystyle Y}, d.w.z. de momentane helling van de C {Displaystyle C}} {\displaystyle C}- Y {{MPC}}} {\displaystyle Y}curve.

M P C = d C d Y {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {dC}{dY}}} {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {dC}{dY}}}

of, ongeveer,

M P C = Δ C Δ Y {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {\Delta C}{\Delta Y}} {\displaystyle {\mathit {MPC}}={\frac {\Delta C}{\Delta Y}}}waarbij Δ C {\displaystyle \Delta C}{\displaystyle \Delta C} de verandering in consumptie is, en Δ Y {\displaystyle \Delta Y}{\displaystyle \Delta Y} de verandering in besteedbaar inkomen die tot de consumptie heeft geleid.

De marginale consumptiegeneigdheid kan worden gevonden door de verandering in consumptie te delen door een verandering in inkomen, of M P C = Δ C / Δ Y {\displaystyle {MPC}==Delta C/\Delta Y} {\displaystyle {\mathit {MPC}}=\Delta C/\Delta Y}. De MPC kan worden uitgelegd met het eenvoudige voorbeeld:

Inkomen

Verbruik

120

120

180

170

Hier is Δ C = 50 {\displaystyle \Delta C=50} {\displaystyle \Delta C=50}; Δ Y = 60 {\displaystyle \Delta Y=60}{\displaystyle \Delta Y=60} Daarom is M P C = Δ C / Δ Y = 50 / 60 = 0,83 {\displaystyle {\mathit {MPC}}=Delta C/\Delta Y=50/60=0,83}{\displaystyle {\mathit {MPC}}=\Delta C/\Delta Y=50/60=0.83} of 83%. Stel bijvoorbeeld dat u een bonus ontvangt bij uw loonstrookje, en dat die $500 bovenop uw normale jaarinkomen komt. U hebt nu $500 meer inkomen dan voorheen. Als u besluit om $400 van deze marginale inkomensstijging ergens aan uit te geven, is uw marginale neiging tot consumeren 0,8 ( $400 / $500 {$400/$500} {\displaystyle \$400/\$500}).

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3