Militair Kruis

Het Military Cross (MC) is de derde militaire onderscheiding die wordt uitgereikt aan officieren en (sinds 1993) andere rangen van de Britse strijdkrachten. Voorheen werd het ook uitgereikt aan officieren van andere landen van het Gemenebest.

Het MC wordt toegekend ter erkenning van "een daad of daden van voorbeeldige dapperheid tijdens actieve operaties tegen de vijand te land aan alle leden, ongeacht hun rang, van onze strijdkrachten". In 1979 keurde de Koningin een voorstel goed om sommige onderscheidingen, waaronder het Military Cross, postuum toe te kennen.

 
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3