Mantsjoerije-incident

Het Mukden-incident, ook bekend als het Mantsjoerije-incident, was een gebeurtenis die door Japanse soldaten werd opgezet als reden voor de invasie van het noordelijke deel van China dat bekend staat als Mantsjoerije in 1931.

Op 18 september 1931 werd een kleine hoeveelheid dynamiet door een Japanse soldaat opgeblazen in de buurt van de Japanse Zuid-Mantsjoerije Spoorlijn bij Mukden. Hoewel de explosie zo zwak was dat de spoorlijn nog bruikbaar was, viel het Japanse leger, dat de schuld van de actie bij het Chinese volk legde, Mantsjoerije volledig binnen, wat leidde tot de bezetting ervan. Japan richtte zes maanden later zijn marionettenstaat Mantsjoerije op. Al snel was de wereld op de hoogte van de gebeurtenis, waardoor Japan in een diplomatiek isolement terechtkwam en zich terugtrok uit de Volkenbond.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3