Objectiviteit (journalistiek)

Objectiviteit is een belangrijk beginsel van journalistiek professionalisme. Het houdt in dat informatie wordt gepresenteerd waarop men kan vertrouwen.

Objectiviteit kan in de ogen van het publiek verschillende betekenissen hebben. "Eerlijkheid" houdt in dat ervoor wordt gezorgd dat meerdere kanten van een kwestie worden gepresenteerd. "Belangeloosheid" houdt in dat de presentatoren neutraal zijn in een verhaal waarin de betrokkenen hen proberen te beïnvloeden. "Feitelijkheid" baseert de verhaalinhoud op feiten die door een onafhankelijke agent kunnen worden gecontroleerd. "Onpartijdigheid" betekent geen partij kiezen, vooral niet in politieke kwesties. Afhankelijk van het onderwerp van een verhaal kunnen een of meer van deze factoren relevant zijn voor de journalist om objectief te blijven.

De redactieraad van media zoals de pers of het omroepjournaal kiest welke informatie wordt gepresenteerd, zodat de selectie van de redacteuren in de richting van één standpunt of geloofssysteem kan worden bevooroordeeld.

In veel landen wordt "advocacy journalism", waarbij een bepaald standpunt wordt verdedigd, beschouwd als een legitieme vorm van beroepsjournalistiek. Deze verhalen kunnen zowel nieuws als analyse zijn. Ze kunnen al dan niet objectief zijn.

Definities

Weinig journalisten zouden aanspraak maken op totale neutraliteit of onpartijdigheid. De meesten proberen echter afstand te bewaren van hun eigen persoonlijke vooroordelen in hun nieuwswerk. In Discovering the News (1978) stelt de socioloog Michael Schudson dat "het geloof in objectiviteit een geloof is in 'feiten', een wantrouwen in 'waarden', en een verbintenis tot hun segregatie". In de Verenigde Staten wordt een objectief verhaal doorgaans beschouwd als een verhaal dat het midden houdt tussen twee polen van politieke retoriek.

Journalistiek zonder vooringenomenheid, alsof men gewoon van een andere planeet naar de Aarde kwam en geen mening had over ons gedrag of onze manieren, wordt zelden beoefend, hoewel sommigen beweren dat het zou leiden tot radicale veranderingen in de berichtgeving. (Zie bijvoorbeeld Noam Chomsky, The Journalist from Mars.)

Verwante pagina's

  • Objectiviteit
  • Objectiviteit (filosofie) voor een algemene bespreking van objectiviteit
  • Objectiviteit (wetenschap)

Vragen en antwoorden

V: Wat is objectiviteit in de journalistiek?


A: Objectiviteit in de journalistiek is het principe van het presenteren van betrouwbare informatie die te vertrouwen is voor het publiek.

V: Wat zijn de verschillende betekenissen van objectiviteit in de journalistiek?


A: De verschillende betekenissen van objectiviteit in de journalistiek zijn eerlijkheid, belangeloosheid, feitelijkheid en onpartijdigheid.

V: Wat betekent eerlijkheid in de journalistiek?


A: Eerlijkheid in de journalistiek betekent het presenteren van meerdere kanten van een kwestie om ervoor te zorgen dat alle perspectieven vertegenwoordigd zijn.

V: Wat betekent belangeloosheid in de journalistiek?


A: Belangeloosheid in de journalistiek betekent dat de presentatoren van een verhaal neutraal en onbevooroordeeld blijven in situaties waarin de betrokkenen hun standpunt proberen te beïnvloeden.

V: Wat is feitelijkheid in de journalistiek?


A: Feitelijkheid in de journalistiek houdt in dat de inhoud van een verhaal gebaseerd is op feiten die gecontroleerd kunnen worden door een onafhankelijke persoon.

V: Wat is onpartijdigheid in de journalistiek?


A: Non-partijdigheid in de journalistiek betekent dat journalisten geen partij kiezen, vooral niet in politieke kwesties.

V: Kan "advocacy journalism" beschouwd worden als professionele journalistiek?


A: Ja, in veel landen wordt "advocacy journalism" beschouwd als een legitieme vorm van professionele journalistiek. Dergelijke verhalen kunnen zowel nieuws als analyses zijn, en kunnen al dan niet objectief zijn.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3