Off-site gegevensbescherming

In de informatica, off-site gegevensbescherming, of kluisjes, is de strategie van het verzenden van kritische gegevens van de hoofdsite. De plaats waar de gegevens worden opgeslagen wordt vaak de datakluis genoemd.

In veel organisaties zijn er gegevens die zo belangrijk zijn dat ze moeten worden beschermd. Bescherming tegen hacken kan met behulp van software, maar bescherming tegen fysieke schade is een ander probleem. De oplossing is om de gegevens op meer dan één plaats te plaatsen, zodat een grote ramp (zoals brand of explosies) het herstel van het computersysteem met al zijn belangrijkste gegevens niet in de weg staat.

De gegevens worden meestal buiten het bedrijf genomen met behulp van media zoals magneetband of optische opslag. De gegevens kunnen ook elektronisch worden verzonden naar een externe back-updienst, die elektronische kluis of e-vaulting wordt genoemd.

Het off-site versturen van back-ups zorgt ervoor dat systemen en servers opnieuw kunnen worden geladen met de nieuwste gegevens in het geval van een ramp, een toevallige fout of een systeemcrash. Het off-site versturen van back-ups zorgt er ook voor dat er een kopie is van de gegevens die niet ter plaatse zijn opgeslagen. Off-site back-updiensten zijn handig voor bedrijven die dagelijks een back-up maken van gegevens (gerubriceerd en niet-gerubriceerd).

Hoewel sommige organisaties hun eigen off-site back-ups beheren en opslaan, kiezen velen ervoor om hun back-ups te laten beheren en opslaan door anderen die gespecialiseerd zijn in de bescherming van off-site gegevens.

Vragen en antwoorden

V: Wat is off-site gegevensbeveiliging of vaulting in computers?


A: Off-site gegevensbeveiliging of vaulting is de strategie om kritieke gegevens van de hoofdlocatie weg te sturen, waar de gegevens worden opgeslagen op een andere locatie die de datakluis wordt genoemd.

V: Waarom is gegevensbeveiliging belangrijk voor organisaties?


A: Gegevensbescherming is belangrijk voor organisaties om ervoor te zorgen dat hun kritieke gegevens beveiligd zijn tegen hackers, fysieke schade, rampen, toevallige fouten of systeemcrashes.

V: Hoe kunnen kritieke gegevens tegen hacken worden beschermd?


A: Bescherming tegen hacken kan worden gedaan door middel van software.

V: Hoe kunnen organisaties hun kritieke gegevens beschermen tegen fysieke schade?


A: Organisaties kunnen hun kritieke gegevens tegen fysieke schade beschermen door de gegevens op meer dan één locatie op te slaan, zodat een grote ramp zoals brand of explosies niet verhindert dat het computersysteem met al zijn belangrijkste gegevens kan worden hersteld.

V: Welke media worden gebruikt om gegevens off-site op te slaan?


A: De media die gebruikt worden om gegevens off-site te brengen zijn magnetische tape of optische opslag. Gegevens kunnen ook elektronisch naar een externe back-upservice worden gestuurd, wat electronic vaulting of e-vaulting wordt genoemd.

V: Waarom is het belangrijk voor bedrijven om back-ups off-site te sturen?


A: Off-site back-ups versturen is belangrijk voor bedrijven om ervoor te zorgen dat systemen en servers opnieuw geladen kunnen worden met de meest recente gegevens in het geval van een ramp, een toevallige fout of een systeemcrash. Het zorgt er ook voor dat er een kopie is van gegevens die niet on-site worden opgeslagen.

V: Wie beheert en bewaart off-site back-ups voor organisaties?


A: Hoewel sommige organisaties hun eigen off-site back-ups beheren en opslaan, kiezen veel organisaties ervoor om hun back-ups te laten beheren en opslaan door anderen die gespecialiseerd zijn in de bescherming van off-site gegevens.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3