Eenheid Beleid

One-Unit was de titel van een plan van de federale regering van Pakistan om de vier provincies van West-Pakistan samen te voegen tot één homogene eenheid, als tegenwicht tegen de numerieke overheersing van de etnische Bengali's van Oost-Pakistan (nu Bangladesh). De politiek van één eenheid werd op 22 november 1954 aangekondigd door premier Muhammad Ali Bogra. Op 5 oktober 1955 vaardigde Iskander Mirza (waarnemend gouverneur-generaal van Pakistan) een besluit uit om heel West-Pakistan te verenigen in wat bekend werd als het "Eenheidsplan".Geschiedenis

De provincie West-Pakistan werd op 14 oktober 1955 gecreëerd door de fusie van de provincies, staten en tribale gebieden van de westelijke vleugel. De provincie bestond uit twaalf divisies en de provinciehoofdstad werd gevestigd in Lahore. De provincie Oost-Bengalen (nu Bangladesh) kreeg de naam Oost-Pakistan en de provinciehoofdstad werd Dacca. De federale regering verplaatste de hoofdstad van het land in 1959 van Karachi naar Rawalpindi (dat als voorlopige hoofdstad diende totdat Islamabad klaar was), terwijl de federale wetgevende macht naar Dacca verhuisde.

West-Pakistan vormde één enkele en verenigde politieke entiteit, maar met uitgesproken linguïstische en etnische verschillen. Het beleid van één eenheid werd beschouwd als een administratieve hervorming die de uitgaven zou verminderen en etnische en parochiale vooroordelen zou helpen uitbannen. Na de militaire staatsgreep van 1958 dreigden er echter problemen voor de provincie toen het ambt van eerste minister op 1 juli 1970 werd afgeschaft door president-generaal Agha Muhammad Yahya Khan.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3