Meter

Een meter (Amerikaanse spelling, meter) is de basiseenheid van lengte in het SI-meetstelsel. De afkorting voor de meter is m. De eerste betekenis (in de Franse Revolutie) was 1/10.000.000ste (één tienmiljoenste) van de afstand tussen de evenaar van de aarde en de noordpool langs de meridiaan van Parijs. De meter is nu officieel gedefinieerd als de afstand die het licht in een vacuüm aflegt in 1/299.792.458 van een seconde.

In het imperiale stelsel is één meter gelijk aan ongeveer 39,37 inch, 3,28 feet, of ongeveer 1,09 yards.

Deze giraffe is bijna 5 meter hoogZoom
Deze giraffe is bijna 5 meter hoog

De staaf (gemaakt van platina en iridium) die tot 1960 de lengte van een meter bepaaldeZoom
De staaf (gemaakt van platina en iridium) die tot 1960 de lengte van een meter bepaalde

Eenheden gebaseerd op de meter

 • 0,000 000 000 000 000 000 000 001 Ym (yottameter) = 1 m
 • 0,000 000 000 000 000 000 001 Zm (zettameter) = 1 m
 • 0,000 000 000 000 000 001 Em (exametre) = 1 m
 • 0,000 000 000 000 001 Pm (petameter) = 1 m
 • 0,000 000 000 001 Tm (terameter) = 1 m
 • 0,000 000 001 Gm (gigameter) = 1 m
 • 0,000 001 Mm (megameter) = 1 m
 • 0,001 km (kilometer) = 1 m
 • 0,01 hm (hectometer) = 1 m
 • 0,1 dam(decameter) = 1 m
 • 1 m (meter)
 • 10 dm (decimeter) = 1 m
 • 100 cm (centimeter) = 1 m
 • 1000 mm (millimeters) = 1 m
 • 1 000 000 μm (micron of micrometer) = 1 m
 • 1 000 000 000 nm (nanometer) = 1 m
 • 1 000 000 000 000 pm (picometer) = 1 m
 • 1 000 000 000 000 000 fm (fermi of femtometer) = 1 m
 • 1 000 000 000 000 000 am (attometer) = 1 m
 • 1 000 000 000 000 000 000 000 zm (zeptometer) = 1 m
 • 1 000 000 000 000 000 000 000 000 ym (yoctometer) = 1 m

*Note: vetgedrukte eenheden zijn de meest gebruikte.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3