Queen's Counsel

Queen's Counsel (postnominaal QC), tijdens het bewind van een mannelijke vorst bekend als King's Counsel (KC), zijn hooggeplaatste juristen in verschillende landen van het Gemenebest.

Zij worden bij brievenoctrooi benoemd tot "Her Majesty's Counsel learned in the law". Zij zijn geen apart type advocaat. Zij zijn meer dan advocaten met een lange staat van dienst, omdat hun status door de Kroon is verleend en door de rechtbanken wordt erkend.

Queen's Counsel hebben het voorrecht om aan de balie van het hof te zitten, en dragen zijden toga's van een speciaal ontwerp (vandaar de informele titel Silks). De speciale toga's zijn de reden waarom het worden van een QC vaak "zijde nemen" wordt genoemd.

Om "zijde te nemen" moet een advocaat gewoonlijk ten minste 10 jaar als barrister of Schots advocaat werkzaam zijn geweest. Onlangs zijn ook solicitors benoemd tot Queen's Counsel.

De status van een QC betekent dat zij over het algemeen hogere tarieven vragen dan gewone barristers, en altijd een andere barrister als assistent hebben. Deze assistent wordt een "junior" genoemd, zelfs als de junior al langer advocaat is dan de "zijde".

Vragen en antwoorden

V: Wat is de betekenis van King's Counsel?


A: King's Counsel of KC postnominaal verwijst naar hooggeplaatste advocaten in landen van het Gemenebest die door de rechtbanken erkend zijn en bij patent benoemd zijn tot "His Majesty's Counsel learned in the law".

V: Is Queen's Counsel hetzelfde als King's Counsel?


A: Ja, Queen's Counsel of QC is de titel die gegeven wordt aan senior juristen in landen van het Gemenebest tijdens het bewind van een vrouwelijke vorst, terwijl King's Counsel of KC de titel is die gegeven wordt tijdens het bewind van een mannelijke vorst.

V: Wat is de betekenis van de zijden japonnen die de King's Counsel dragen?


A: De zijden toga's die de raadslieden van de Koning dragen zijn van een speciaal ontwerp, en ze zijn de reden waarom KC worden vaak "zijde nemen" wordt genoemd. Het voorrecht om aan de balie te zitten is ook voorbehouden aan KC's en hun hogere status wordt door de Kroon gegeven en door de rechtbanken erkend.

V: Hoe lang moet een advocaat normaal gesproken als advocaat werken om tot King's Counsel benoemd te worden?


A: Om "zijde te kiezen" en een King's Counsel te worden, moet een advocaat meestal minstens 10 jaar in dienst zijn als advocaat of Schotse advocaat.

V: Zijn er nog andere vereisten om een King's Counsel te worden?


A: Behalve dat u minstens 10 jaar als advocaat of Schots advocaat moet hebben gewerkt, zijn er geen voorgeschreven vereisten om een King's Counsel te worden.

V: Wat is de rol van de "junior" assistent voor een King's Counsel?


A: Een "junior" assistent is altijd verplicht om met een King's Counsel samen te werken, zelfs als de junior al langer advocaat is dan de "zijde". Hun rol is om de KC bij te staan en hen te helpen met hun zaken.

V: Waarin verschilt een King's Counsel van andere advocaten?


A: King's Counsel is geen apart soort advocaat, maar eerder een status die aan senior advocaten gegeven wordt die door de Kroon en de rechtbanken erkend worden. Zij dragen een speciale zijden toga en vragen een hoger honorarium dan gewone advocaten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3