Geluidsstudio

Een opnamestudio is een plaats die is voorbereid op het opnemen van muziek, of andere geluidsdragers. Sommige studio's zijn onafhankelijk, maar vele maken deel uit van een groter bedrijf, zoals een platenlabel. Onafhankelijke studio's kunnen slechts één band of set performers opnemen, maar ze kunnen ook tijd huren voor buitenstaanders. Sommige studio's rekenen een uurtarief, terwijl andere studio's een uurtarief in rekening brengen per project.

Opnamestudio's zijn meestal verdeeld in drie gebieden: een "live-zone" (met natuurlijke galm) voor opnamegroepen, een "dode zone" (met geluidsisolatie om galm en echo's te voorkomen) voor zangers en solisten, en een controlecabine, om de opnameapparatuur te huisvesten. De studio's zijn meestal geluiddicht, om te voorkomen dat er geluiden van buitenaf in de opnames terechtkomen. Schotten en andere objecten worden in de studio's gebruikt om geluidsbronnen te isoleren. Asymmetrische ruimtevormen worden ook gebruikt, om "staande golven" en geluidsinterferentie te voorkomen.

Vroege opnamestudio's verschilden niet veel van radiostudio's en de gebruikte technieken waren onderling uitwisselbaar, maar dit veranderde in de loop der jaren. Opnames konden geluiden presenteren op een manier die de radio niet kon dragen, en de radio speelde niet alleen opnames af, dus de verschuiving was natuurlijk. Toen in de jaren vijftig van de vorige eeuw multitrack-opnamen werden ontwikkeld, hadden radiostations bijvoorbeeld geen multitrackapparatuur nodig. (Tegenwoordig hebben sommige radiostations dergelijke apparatuur, maar gebruiken deze om materiaal vooraf op te nemen).

Nadat er effectenprocessoren waren ontwikkeld, werd het natuurlijke geluid van een opnameruimte door veel nieuwe studio's genegeerd. De mensen die ze bedienden waren afhankelijk van effecten om het geluid te creëren dat ze wilden. Vandaag de dag is de trend terug naar goede natuurlijke geluiden, met minder verwerking.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een opnamestudio?


A: Een opnamestudio is een plaats die speciaal is ingericht voor het opnemen van muziek of andere geluidsdragers.

V: Waarin verschillen onafhankelijke studio's van die van platenmaatschappijen?


A: Onafhankelijke studio's nemen soms slechts één band of één groep artiesten op, maar kunnen ook tijd verhuren aan buitenstaanders. Aan platenmaatschappijen verbonden studio's beschikken gewoonlijk over meer middelen en mogelijkheden dan onafhankelijke.

V: Wat zijn de drie gebieden in een typische opnamestudio?


A: De drie zones in een typische opnamestudio zijn een "live zone" (met natuurlijke galm) voor het opnemen van groepen, een "dode zone" (met geluidsisolatie om galm en echo's te voorkomen) voor zang en solisten, en een controlekamer, waar de opnameapparatuur staat.

V: Hoe voorkomen studio's dat geluiden van buitenaf in de opnamen terechtkomen?


A: Studio's zijn gewoonlijk geluiddicht om te voorkomen dat geluiden van buitenaf in de opnamen terechtkomen. Daarnaast worden in studio's baffles en andere voorwerpen gebruikt om geluidsbronnen te isoleren, terwijl asymmetrische kamervormen kunnen worden gebruikt om staande golven en geluidsinterferentie te voorkomen.

V: Waarin verschilden de vroege radiostations van de huidige moderne opnamestudio's?


A: Vroege radiostations verschilden niet veel van radiostudio's, aangezien de gebruikte technieken uitwisselbaar waren; dit veranderde echter in de loop der jaren omdat opnames geluiden konden weergeven op manieren die de radio niet kon dragen. Hedendaagse opnamestudio's vertrouwen vaak minder op effectbewerkers dan hun voorgangers, omdat men zich steeds meer richt op het creëren van goede natuurlijke geluiden met minder bewerking.

V: Wat voor soort apparatuur gebruiken sommige moderne radiostations?


A: Sommige moderne radiostations gebruiken multitrack-apparatuur zoals effectprocessoren, waarmee ze materiaal vooraf kunnen opnemen voordat ze het uitzenden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3