Reflectie (straling)

Reflectie is de verandering in de richting van een golf op een grens tussen twee verschillende media, zodat de golf teruggaat naar het medium waar hij vandaan komt.

De meest voorkomende voorbeelden zijn de weerkaatsing van licht, geluid en watergolven.

Speculaire reflectie is een spiegelvormige reflectie van licht van een oppervlak, waarbij licht van een enkele inkomende richting wordt gereflecteerd in een enkele uitgaande richting. In het diagram rechts komt een lichtstraal uit het punt P, en komt samen bij de spiegel in punt O. De straal reflecteert op het punt O naar buiten in hetzelfde medium in de richting van punt Q. De reflectie wordt gemeten ten opzichte van een lijn door punt O die op 90˚ naar de spiegel staat. De hoeken van de lichtstraal (in het diagram weergegeven als θ i {\\i} {\displaystyle \theta _{i}}en θ r {displaystyle \\tta _ {r}) {\displaystyle \theta _{r}}) moet gelijk zijn. Beide hoeken moeten gelijk zijn wanneer er reflectie optreedt. Dit staat bekend als de "wet van de reflectie".

Een reflectie op zand en waterZoom
Een reflectie op zand en water

Diagram met speculatieve reflectieZoom
Diagram met speculatieve reflectie

Vragen en antwoorden

V: Wat is reflectie?


A: Reflectie is de verandering van richting van een golf op een grens tussen twee verschillende media, zodat de golf teruggaat naar het medium waar hij vandaan kwam.

V: Wat zijn enkele veel voorkomende voorbeelden van reflectie?


A: Bekende voorbeelden van reflectie zijn licht, geluid en watergolven.

V: Wat is spiegeling?


A: Speculaire reflectie is een spiegelachtige weerkaatsing van licht van een oppervlak, waarbij licht uit één inkomende richting wordt weerkaatst in één uitgaande richting.

V: Hoe werkt de reflectiewet?


A: De reflectiewet stelt dat wanneer licht van een voorwerp weerkaatst, beide hoeken (de invalshoek en de reflectiehoek) gelijk moeten zijn.

V: Wat zijn enkele dingen die mensen maken om reflecties te gebruiken?


A: Mensen maken veel dingen om reflecties te gebruiken, zoals reflectietelescopen, radar, sonar, lidar en het plaatsen van lichtreflectoren op voorwerpen die ze willen zien.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3