Reflectie (straling)

Reflectie is de verandering in de richting van een golf op een grens tussen twee verschillende media, zodat de golf teruggaat naar het medium waar hij vandaan komt.

De meest voorkomende voorbeelden zijn de weerkaatsing van licht, geluid en watergolven.

Speculaire reflectie is een spiegelvormige reflectie van licht van een oppervlak, waarbij licht van een enkele inkomende richting wordt gereflecteerd in een enkele uitgaande richting. In het diagram rechts komt een lichtstraal uit het punt P, en komt samen bij de spiegel in punt O. De straal reflecteert op het punt O naar buiten in hetzelfde medium in de richting van punt Q. De reflectie wordt gemeten ten opzichte van een lijn door punt O die op 90˚ naar de spiegel staat. De hoeken van de lichtstraal (in het diagram weergegeven als θ i {\\i} {\displaystyle \theta _{i}}en θ r {displaystyle \\tta _ {r}) {\displaystyle \theta _{r}}) moet gelijk zijn. Beide hoeken moeten gelijk zijn wanneer er reflectie optreedt. Dit staat bekend als de "wet van de reflectie".

Een reflectie op zand en waterZoom
Een reflectie op zand en water

Diagram met speculatieve reflectieZoom
Diagram met speculatieve reflectie


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3