Regeneratie (biologie)

Regeneratie betekent dat een organisme een verloren gegaan onderdeel weer aangroeit, zodat de oorspronkelijke functie wordt hersteld. Het is een term uit de ontwikkelingsbiologie.

Het vermogen tot regeneratie verschilt bij verschillende groepen. Terwijl bijvoorbeeld salamanders afgerukte ledematen kunnen regenereren, kunnen zoogdieren dat niet. De regeneratie van ledematen bij salamanders verloopt in twee grote stappen: eerst de-differentiatie van volwassen cellen tot een stamceltoestand die lijkt op die van embryonale cellen, en vervolgens de ontwikkeling van deze cellen tot nieuw weefsel dat min of meer dezelfde ontwikkeling doormaakt als de eerste keer.

Eenvoudiger dieren zoals platwormen kunnen regenereren omdat de volwassen dieren clusters van stamcellen in hun lichaam hebben. Deze kunnen naar beschadigde lichaamsdelen migreren, zich vervolgens delen en differentiëren om het ontbrekende weefsel aan te vullen.

Dwerggeelkopgekko met regenererende staartZoom
Dwerggeelkopgekko met regenererende staart

Een zonnebloem zeester regenereert zijn armenZoom
Een zonnebloem zeester regenereert zijn armen


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3