Regeneratie (biologie)

Regeneratie betekent dat een organisme een verloren gegaan onderdeel weer aangroeit, zodat de oorspronkelijke functie wordt hersteld. Het is een term uit de ontwikkelingsbiologie.

Het vermogen tot regeneratie verschilt bij verschillende groepen. Terwijl bijvoorbeeld salamanders afgerukte ledematen kunnen regenereren, kunnen zoogdieren dat niet. De regeneratie van ledematen bij salamanders verloopt in twee grote stappen: eerst de-differentiatie van volwassen cellen tot een stamceltoestand die lijkt op die van embryonale cellen, en vervolgens de ontwikkeling van deze cellen tot nieuw weefsel dat min of meer dezelfde ontwikkeling doormaakt als de eerste keer.

Eenvoudiger dieren zoals platwormen kunnen regenereren omdat de volwassen dieren clusters van stamcellen in hun lichaam hebben. Deze kunnen naar beschadigde lichaamsdelen migreren, zich vervolgens delen en differentiëren om het ontbrekende weefsel aan te vullen.

Dwerggeelkopgekko met regenererende staartZoom
Dwerggeelkopgekko met regenererende staart

Een zonnebloem zeester regenereert zijn armenZoom
Een zonnebloem zeester regenereert zijn armen

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent regeneratie in de ontwikkelingsbiologie?


A: Regeneratie betekent dat een organisme een verloren deel opnieuw aangroeit, zodat de oorspronkelijke functie hersteld wordt.

V: Hebben alle organismen hetzelfde vermogen om te regenereren?


A: Nee, het vermogen om te regenereren verschilt per groep.

V: Wat is een voorbeeld van een dier dat afgehakte ledematen kan regenereren?


A: Watersalamanders kunnen afgehakte ledematen regenereren.

V: Wat zijn de twee belangrijkste stappen in de regeneratie van ledematen bij salamanders?


A: De eerste stap is de de-differentiatie van volwassen cellen naar een stamceltoestand die lijkt op die van embryonale cellen, en de tweede stap is de ontwikkeling van deze cellen tot nieuw weefsel op min of meer dezelfde manier als het zich de eerste keer ontwikkelde.

V: Waarom kunnen eenvoudigere dieren zoals platwormen regenereren?


A: Eenvoudigere dieren zoals platwormen kunnen regenereren omdat de volwassen dieren clusters van stamcellen in hun lichaam behouden.

V: Hoe kunnen clusters van stamcellen platwormen regenereren?


A: Deze stamcelclusters kunnen naar beschadigde delen van het lichaam migreren en zich daar delen en differentiëren om het ontbrekende weefsel aan te maken.

V: Kunnen zoogdieren verloren ledematen regenereren?


A: Nee, zoogdieren kunnen geen verloren ledematen regenereren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3