Reguliere leger

De meeste landen hebben een krijgsmacht, die gewoonlijk het gewone leger wordt genoemd. Heel vaak wordt in de grondwet van een land over dit leger gesproken. Dit is iets anders dan rebellengroepen of milities, die ook strijdkrachten kunnen trainen. Het reguliere leger is een officieel leger van een officieel land. Het zijn tijdelijke legers. Toch is de verantwoordelijke voor het leger de president of de koning of het hoofd van de regering. Heel vaak bestaat een regulier leger uit twee delen:

  • Het grootste deel van het leger, zijn mensen onder de wapenen, zelfs in vredestijd.
  • Tot het leger behoren mensen die op verzoek onder de wapenen kunnen worden geroepen (bijvoorbeeld in geval van een conflict)

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3