Omzet

Inkomsten (of opbrengsten) zijn inkomsten die een organisatie ontvangt uit haar normale bedrijfsactiviteiten. In het geval van een onderneming is dit gewoonlijk uit de verkoop van goederen en diensten aan klanten. In het geval van een overheid zijn de inkomsten gewoonlijk afkomstig van diverse belastingen. Zij omvatten niet de kosten die nodig zijn om deze goederen en diensten te creëren, die als "winst" worden beschouwd. Naast de verkoop van goederen en diensten ontvangen sommige bedrijven ook inkomsten uit rente, dividenden of royalty's die andere bedrijven aan hen betalen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3