Ad astra (uitdrukking)

Ad astra is een Latijnse uitdrukking die "naar de sterren" betekent.

De uitdrukking vindt zijn oorsprong bij Vergilius, die schreef sic itur ad astra ("zo reist men naar de sterren", uit Aeneis boek IX, regel 641, gesproken door Apollo tot Aeneas' jonge zoon Iulus) en opta ardua pennis astra sequi ("wens om de hoge (of moeilijk te bereiken) sterren op vleugels te achtervolgen" boek XII, regels 892-893, gesproken door Aeneas tot zijn vijand Turnus tijdens hun gevecht).

Een andere herkomst is Seneca de Jongere, die schreef non est ad astra mollis e terris via ("er is geen gemakkelijke weg van de aarde naar de sterren", Hercules Furens, regel 437, gesproken door Megara, de vrouw van Hercules).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3