Sampling

Sampling zou kunnen betekenen:

  • Sampling (signaalverwerking), het veranderen van een continu signaal in een discreet signaal
  • Sampling (muziek), hergebruik van delen van geluidsopnamen in een muziekstuk
  • Steekproef (statistiek), selectie van waarnemingen om enige kennis van een statistische populatie te verkrijgen
  • Steekproeftrekking (casestudies), selectie van gevallen voor enkelvoudige of meervoudige casestudies
  • Monsterneming (voor tests of analyse), het nemen van een representatief deel van een materiaal of product om dit te testen (bv. door fyisische metingen, chemische analyse, microbiologisch onderzoek), gewoonlijk met het oog op identificatie, kwaliteitscontrole of wettelijke beoordeling

Specifieke soorten steekproeven zijn onder meer:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3