Sampling

Sampling zou kunnen betekenen:

Specifieke soorten steekproeven zijn onder meer:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3