Maat (muziek)

Bij het schrijven van muziek wordt gebruik gemaakt van een balk of maat. Het is een manier om de geschreven muziek in kleine delen te organiseren. Elke maat is een kleine hoeveelheid tijd. De meeste muziek heeft een regelmatige maat (of polsslag) die voelbaar is. Elke maat heeft meestal hetzelfde aantal slagen. Muziek die aanvoelt als 1-2-3-4-1-2-3-4 wordt verdeeld in maten met vier beats in elke maat.

De streepjeslijn (of streepjeslijn) is een verticale lijn die in de muziek is geschreven en die de streepjes van elkaar scheidt.

Aan het begin van een muziekstuk zal er een tijdsondertekening staan. Het topnummer geeft aan hoeveel beats er in elke maat zitten. De tijdsaanduiding geeft aan hoe lang elke maat is.

Een dubbele streep betekent niet "twee streepjes". Het zijn twee enkele balklijnen die dicht bij elkaar worden getrokken. Dit zijn simpelweg manieren om de muziek visueel op te delen in secties. Een dubbele staaflijn kan worden geschreven, waarbij de ene balk dikker is dan de andere. Deze dubbele staaflijn toont het einde van een muziekstuk.

Als er twee stippen links van de dubbele staaflijn staan, is dit een herhalingsteken. De speler moet teruggaan naar het begin en opnieuw beginnen. Als de componist alleen wil dat de uitvoerder een deel van de muziek herhaalt, en niet teruggaat naar het begin, dan kan hij een "start repeat" teken plaatsen. Dit is een dubbele streeplijn met twee stippen aan de rechterkant.

De eerste tel van een bar voelt sterker aan dan de andere. Als een dirigent de tijd verslaat, gaat zijn hand (of baton) altijd DOWN voor de eerste tel van de maat. Dit voelt sterk aan. De laatste tel van een maat is een "upbeat" omdat de hand van de dirigent altijd omhoog gaat.

Barlines worden al sinds ongeveer 1600 gebruikt.

2 staven van 4/4 keer bestaande uit alleen maar rust (stilte)Zoom
2 staven van 4/4 keer bestaande uit alleen maar rust (stilte)

Een streepjeslijnZoom
Een streepjeslijn

Dubbele staaflijnenZoom
Dubbele staaflijnen

Eindbar lijnenZoom
Eindbar lijnen

Herhaal de bordenZoom
Herhaal de borden

Vragen en antwoorden

V: Wat is een maat of maat in de muziek?


A: Een maat of maat is een manier om geschreven muziek in kleine secties te organiseren, waarbij elke maat een kleine hoeveelheid tijd vertegenwoordigt.

V: Hoeveel beats zitten er meestal in elke maat?


A: De meeste muziek heeft een regelmatige beat (of puls) en elke maat heeft meestal hetzelfde aantal beats.

V: Wat zegt de maataanduiding over de maten?


A: De maataanduiding vertelt u hoeveel tellen er in elke maat zitten en hoe lang elke maat is.

V: Wat betekent een dubbele maatstreep?


A: Een dubbele maatstreep zijn twee dicht bij elkaar getrokken streepjes die de muziek visueel in secties verdelen. Het kan ook worden gebruikt om het einde van een muziekstuk aan te geven.

V: Wat betekenen twee stippen aan weerszijden van een dubbele maatstreep?


A: Twee stippen aan de linkerkant van een dubbele maatstreep geven aan dat het een herhalingsteken is, wat betekent dat de speler terug moet gaan naar het begin en opnieuw moet beginnen. Als slechts een deel van het stuk moet worden herhaald, geven twee stippen aan de rechterkant aan dat het een "start repeat" teken is.

V: Waarom gaat de hand van de dirigent altijd naar beneden voor de eerste tel van elke maat?A: De eerste tel van elke maat voelt sterker aan dan andere tellen, dus bij het dirigeren gaat de hand altijd omlaag voor deze tel als teken dat deze sterker is dan andere.

V: Sinds wanneer gebruikt men maten in muziek?


A: Mensen gebruiken al maten in muziek sinds ongeveer 1600.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3