Maat (muziek)

Bij het schrijven van muziek wordt gebruik gemaakt van een balk of maat. Het is een manier om de geschreven muziek in kleine delen te organiseren. Elke maat is een kleine hoeveelheid tijd. De meeste muziek heeft een regelmatige maat (of polsslag) die voelbaar is. Elke maat heeft meestal hetzelfde aantal slagen. Muziek die aanvoelt als 1-2-3-4-1-2-3-4 wordt verdeeld in maten met vier beats in elke maat.

De streepjeslijn (of streepjeslijn) is een verticale lijn die in de muziek is geschreven en die de streepjes van elkaar scheidt.

Aan het begin van een muziekstuk zal er een tijdsondertekening staan. Het topnummer geeft aan hoeveel beats er in elke maat zitten. De tijdsaanduiding geeft aan hoe lang elke maat is.

Een dubbele streep betekent niet "twee streepjes". Het zijn twee enkele balklijnen die dicht bij elkaar worden getrokken. Dit zijn simpelweg manieren om de muziek visueel op te delen in secties. Een dubbele staaflijn kan worden geschreven, waarbij de ene balk dikker is dan de andere. Deze dubbele staaflijn toont het einde van een muziekstuk.

Als er twee stippen links van de dubbele staaflijn staan, is dit een herhalingsteken. De speler moet teruggaan naar het begin en opnieuw beginnen. Als de componist alleen wil dat de uitvoerder een deel van de muziek herhaalt, en niet teruggaat naar het begin, dan kan hij een "start repeat" teken plaatsen. Dit is een dubbele streeplijn met twee stippen aan de rechterkant.

De eerste tel van een bar voelt sterker aan dan de andere. Als een dirigent de tijd verslaat, gaat zijn hand (of baton) altijd DOWN voor de eerste tel van de maat. Dit voelt sterk aan. De laatste tel van een maat is een "upbeat" omdat de hand van de dirigent altijd omhoog gaat.

Barlines worden al sinds ongeveer 1600 gebruikt.

2 staven van 4/4 keer bestaande uit alleen maar rust (stilte)
2 staven van 4/4 keer bestaande uit alleen maar rust (stilte)

Een streepjeslijn
Een streepjeslijn

Dubbele staaflijnen
Dubbele staaflijnen

Eindbar lijnen
Eindbar lijnen

Herhaal de borden
Herhaal de borden


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3