Onderwerp (taalkunde)

Het onderwerp in grammatica is de agent (de 'doener') in een actieve zin, zoals: Alan kuste Jane.

Er is echter een moeilijkheid. De volgende twee zinnen hebben dezelfde betekenis:

  • Onze kinderen hebben een boom geplant.
  • Een boom werd geplant door onze kinderen.

Alleen in de eerste zin is ons kind het grammaticale onderwerp. Er is dus een verschil tussen het logische onderwerp en het grammaticale onderwerp. p996 Ook hebben veel zinnen geen onderwerp, bijvoorbeeld:

  • Kom hier!
  • Het identificeren van de dief kan enige tijd duren.

Als een zin wel een onderwerp heeft, dan kan de rest van de zin het predikaat worden genoemd.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3