Onderwerp (taalkunde)

Het onderwerp in grammatica is de agent (de 'doener') in een actieve zin, zoals: Alan kuste Jane.

Er is echter een moeilijkheid. De volgende twee zinnen hebben dezelfde betekenis:

Alleen in de eerste zin is ons kind het grammaticale onderwerp. Er is dus een verschil tussen het logische onderwerp en het grammaticale onderwerp. p996 Ook hebben veel zinnen geen onderwerp, bijvoorbeeld:

Als een zin wel een onderwerp heeft, dan kan de rest van de zin het predikaat worden genoemd.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3