The Atlantic

The Atlantic is een Amerikaans tijdschrift en uitgeverij. Het werd opgericht in 1857 in Boston, Massachusetts, en heette toen The Atlantic Monthly, een literair en cultureel commentaarmagazine dat de meningen van beroemde schrijvers publiceerde over de afschaffing van de slavernij, onderwijs en andere belangrijke kwesties in de politiek. Tot de oprichters behoorden Francis H. Underwood en de beroemde schrijvers Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes Sr., Henry Wadsworth Longfellow, Harriet Beecher Stowe, en John Greenleaf Whittier. James Russell Lowell was de eerste redacteur. Het stond ook bekend om het uitgeven van literaire werken van vooraanstaande schrijvers.

Politiek

In 2016 steunde de redactie voor de derde keer sinds de oprichting van het tijdschrift een presidentskandidaat, de Democratisch genomineerde Hillary Clinton. Dit was om de kandidatuur van de Republikein Donald Trump af te keuren. Na de verkiezingen is het blad een uitgesproken criticus van president Trump geworden. Het coverartikel van maart 2019 van redacteur Yoni Appelbaum roept formeel op tot de impeachment van Donald Trump: "Het is tijd voor het Congres om te oordelen over de geschiktheid van de president om te dienen."


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3