Onderwerpzin

Onderwerpzin is een term in de grammatica. Het is van toepassing op beschrijvend schrijven. Een open uiteenzetting is een vorm van schrijven die tot doel heeft te verklaren, te informeren of zelfs te beschrijven.

Een onderwerpzin is meestal de eerste in een alinea. Hij bevat de hoofdgedachte van een alinea. Op die manier helpt hij de lezer te begrijpen wat er volgt. Dus, bijvoorbeeld, een zin als "Kleine planeten zijn kleiner dan grote planeten, en hebben banen verder weg dan de baan van Neptunus" kan worden gevolgd door details over de kleine planeten. Vaak doen onderwerpzinnen hetzelfde als samenvattingen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3