Eenheidsstaat

Een unitaire staat is een staat waarvan de drie staatsorganen grondwettelijk als één eenheid worden bestuurd, met een centrale wetgevende macht. Hij verschilt van een federale staat, waarin het gezag is verdeeld tussen het hoofd (bijvoorbeeld de centrale regering van een land) en de politieke eenheden die door haar worden bestuurd (bijvoorbeeld de gemeenten of provincies van het land), en waarin ook een zekere mate van autonomie wordt toegekend aan die politieke onderverdelingen (bijvoorbeeld als de toestemming om eigen regionale wetten te maken).


Dit zijn voorbeelden van unitaire staten:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3