Wetgevende macht | dus een groep mensen die stemmen voor nieuwe wetten

Wetgevende macht is een woord dat afkomstig is uit het Latijn en "zij die de wetten schrijven" betekent. Een wetgevende macht is dus een groep mensen die stemmen over nieuwe wetten, bijvoorbeeld in een staat of land.

Elke persoon in de wetgevende macht wordt gewoonlijk gekozen of benoemd. In de grondwet van die staat of dat land staat meestal hoe een wetgevende macht moet werken.

In veel landen wordt de wetgevende macht een parlement, congres of nationale vergadering genoemd. Soms bestaat de wetgevende macht uit twee groepen leden. Dit wordt een "tweekamerwetgever" genoemd. Een eenkamerwetgever heeft slechts één groep leden.

Een land, district, stad of ander klein gebied kan ook zoiets hebben als een wetgevende macht. Deze worden vaak raden genoemd, en zij maken kleinere wetten voor hun gebied.    Landen met een tweekamerstelsel.   Landen met eenkamerwetgeving.   Landen met eenkamerwetgeving en een adviesorgaan.   Geen wetgevende macht.  Zoom
  Landen met een tweekamerstelsel.   Landen met eenkamerwetgeving.   Landen met eenkamerwetgeving en een adviesorgaan.   Geen wetgevende macht.  

Lijst van titels van wetgevende lichamen

Nationaal

Subnationaal

 • Lijst van de wetgevende machten van de Verenigde Staten - Verenigde Staten
  • Algemene vergadering / vergadering
  • Grote en Algemene Rekenkamer / Gerecht
  • Huis van Afgevaardigden
 • Landtag - Duitsland, Oostenrijk
 • Canada
  • Wetgevende vergadering - Alle provincies en territoria behalve:
  • Nationale Vergadering - Quebec
  • Huis van Afgevaardigden - Nova Scotia en Newfoundland en Labrador
 • Australië
  • Wetgevende vergadering - Alle staten en gebieden behalve:
  • Huis van Afgevaardigden - Zuid-Australië en Tasmanië
  • Wetgevende Raad - Alle staten behalve Queensland
 • Verenigd Koninkrijk

Wet

Kernvakken

  • Burgerlijk
  • Crimineel

Andere onderwerpen

 • Agrarisch recht
 • Luchtvaartrecht
 • Amnestiewet
 • Bankrecht
 • Faillissement
 • Handelsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Conflict van recht
 • Bouwrecht
 • Bescherming van de consument
 • Ondernemingsrecht
 • Cyberrecht
 • Verkiezingswet
 • Energierecht
 • Amusementsrecht
 • Milieurecht
 • Familierecht
 • Financieel recht
 • Financiële regelgeving
 • Gezondheidsrecht
 • Geschiedenis van de advocatuur
 • Geschiedenis van de Amerikaanse advocatuur
 • Immigratiewetgeving
 • Intellectueel eigendom
 • Internationaal strafrecht
 • Internationale mensenrechten
 • Internationale slavernij wetten
 • Jurimetrie
 • Arbeid
 • Oorlogsrecht
 • Juridische archeologie
 • Juridische fictie
 • Maritiem recht
 • Mediawet
 • Militair recht
 • Successie
 • Productaansprakelijkheid
 • Internationaal publiekrecht
 • Ruimtevaartwetgeving
 • Sportrecht
 • Fiscaal recht
 • Vervoersrecht
 • Vertrouwensrecht
 • Niet gehandhaafde wet
 • Vrouwen in het recht

Rechtsbronnen

  • Goddelijke wet
 • Jurisprudentie

Wetgeving

  • Edict
  • Uitvoerend bevel
  • Proclamatie
  • Concordaat
 • Wettelijk recht

Rechtssystemen

  • Canoniek recht
  • Hindoeïstisch recht
  • Wet Jain
  • Joodse wet
  • Sharia
 • Romeins recht
 • Socialistische wet
 • Wettelijk recht
 • Xeer
 • Yassa

Rechtstheorie

 • Contracttheorie
 • Kritische juridische studies
 • Vergelijkend recht
 • Feministisch
 • Fundamentele theorie van het canonieke recht
 • Recht en economie
 • Juridisch formalisme
 • Geschiedenis
 • Internationale rechtstheorie
 • Legaliteitsbeginsel
 • Rechtsstaat
 • Sociologie

Rechtspraak

 • Arrest
 • Rechterlijke toetsing
 • Bevoegdheid
 • Jury
 • Justitie
 • Uitoefening van het recht

Juridische instellingen

 • Bureaucratie
 • De bar
 • De bank
 • Maatschappelijk middenveld
 • Rechtbank
 • Rechtbank van billijkheid
 • Verkiezingscommissie
 • Uitvoerend
 • Rechterlijke macht
 • Rechtshandhaving
 • Juridisch onderwijs
  • Rechtenstudie
 • Categorie
 • Index
 • Schets
 • Portaal

Autoriteitcontrole: Nationale bibliotheken Edit this at Wikidata

 • Frankrijk (gegevens)
 • Oekraïne
 • Duitsland
 • Verenigde Staten
 • Japan
 • Tsjechië
 • De NLK id KSH1999013301 is niet geldig.


 

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent het woord "wetgevende macht"?


A: Het woord "wetgevende macht" komt uit het Latijn en betekent "zij die de wetten schrijven".

V: Hoe worden de leden van een wetgevende macht gewoonlijk gekozen?


A: Leden van een wetgevende macht worden gewoonlijk gekozen of benoemd.

V: Wat is een tweekamerwetgever?


A: Een tweekamerwetgever heeft twee groepen leden.

V: Wat is een eenkamerwetgever?


A: Een eenkamerwetgever heeft slechts één groep leden.

V: Zijn er wetgevende lichamen voor kleine gebieden zoals steden of districten?


A: Ja, deze wetgevende lichamen worden vaak raden genoemd en zij maken kleinere wetten voor hun gebieden.

V: Bestaat er in veel landen een officiële naam voor de wetgevende macht?


A: In veel landen wordt de wetgevende macht een parlement, congres of nationale vergadering genoemd.

V: Staat in de grondwet hoe een wetgevende macht moet werken? A: Ja, in de grondwet van die staat of dat land staat meestal hoe een wetgevende macht moet werken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3