Staat

In de politiek is een staat een land dat controle heeft over een geografisch gebied of territorium. Staten hebben drie belangrijke kenmerken:

  • Controle over een geografisch gebied of territorium
  • Een volk, de bevolking van de staat.
  • Instellingen die de bevoegdheid hebben om wetten te maken.

Er zijn verschillende regeringsvormen die een staat kan hebben, bijvoorbeeld een republiek of een monarchie. Soms vormen staten hun eigen land. Andere keren werken veel staten samen om een land te vormen (zoals de Verenigde Staten). De meeste staten hebben ook een leger, ambtenarenapparaat, wet en politie.
  Illustratie van het boek Leviathan, door Thomas Hobbes.  Zoom
Illustratie van het boek Leviathan, door Thomas Hobbes.  

Verschillende definities

Bovenstaande definitie is zeer ruim. Ze is gebaseerd op ideeën van Georg Jellinek (1851-1911). Andere mensen hadden andere ideeën:

  • Max Weber (1864-1920) had een andere definitie: Volgens hem is een staat een gemeenschap van mensen die "het monopolie heeft om legitiem fysiek geweld te gebruiken binnen een welomschreven gebied".
  • Een andere definitie komt uit de politieke wetenschap: Een staat is een systeem van publieke instellingen die er zijn om de zaken van een samenleving te regelen.
  • Sommige filosofen, zoals Aristoteles, Rousseau en Hegel hadden een moralistische visie: Volgens hen ontstaat een staat wanneer individuen hun doelen en die van de samenleving bereiken. Volgens Hegel is de staat de reden waarom God in de wereld kwam; het is de macht van de rede. Deze rede manifesteert zich als Zijn wil.

Vanwege de verschillende definities is er geen universeel aanvaarde definitie van staat. De definitie aan het begin van het artikel maakt nu deel uit van het internationaal recht.


 

Geschiedenis

Vroege staten

De vroegste staten waren gewoon menselijke nederzettingen. Een groep boeren en kooplieden die samenwerken konden "staten" zijn omdat mensen ze kunnen controleren en beschermen.

Meer georganiseerde staten konden monarchieën zijn, zoals het vroege Egypte onder de farao. Daarna volgden grotere, meer op militairen gebaseerde staten zoals het Babylonische Rijk of het Romeinse Rijk. De beroemdste vroege staten waren echter de oude Griekse stadstaten. Sommige daarvan kenden een democratie.

Van militair tot moderne staat

Toen de op militairen gebaseerde staat, het Romeinse Rijk, viel, ontstonden er tal van kleine staten, die elk ook op militairen waren gebaseerd en door een koning werden bestuurd. Deze staten werkten niet vaak samen en er woedde oorlog. Maar zodra mensen binnen de staat zelf begonnen te vechten (wat men een burgeroorlog noemt), moesten de koningen vrede sluiten en parlementen oprichten.

Moderne staten

De moderne staten begonnen al snel aan het eind van de 15e eeuw. De belangrijkste staten in Europa waren:

Deze staten probeerden allemaal hun politiek en economie te verbeteren en gingen steeds meer lijken op de huidige staten. Ze vormden goede grenzen voor hun land en werkten meer met de macht binnen de staat zelf, zoals de kerk of de adel. Ze maakten legers, belastingstelsels en ambassades om hun macht en stabiliteit te vergroten. De positie van de staat (overheid) in de economie  Zoom
De positie van de staat (overheid) in de economie  

Verschillende soorten staten

Soorten staten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: democratie en dictatuur. Dat een groep staten allemaal democratisch is, betekent echter niet dat ze dezelfde regels volgen. Iran, Pakistan, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika zijn allemaal staten. Elk van hen ziet zichzelf als een democratie. Elk van hen heeft echter een ander idee van wat democratie werkelijk betekent.

Verschillende staten van dezelfde "categorie" kunnen ook verschillend functioneren. Twee democratische staten kunnen bijvoorbeeld heel verschillend zijn als de ene een goed getrainde politie of leger heeft en de andere niet. Daarom vertelt het woord "staat" ons alleen welk type regering die staat volgt (democratisch of dictatuur) en zegt het niets over het land zelf.

Subcategorieën van staat

Er zijn tal van subtypes van de democratie en de dictatuur. De belangrijkste zijn pluralisme, marxisme en institutionalisme.

Pluralisme

Pluralisme is erg populair in de Verenigde Staten. Het toont de staat als een neutrale plaats om ruzies tussen andere staten te beslechten. Pluralisme staat elke groep mensen toe de staat te vertellen wat hij moet doen. Dit type staat wordt een polyarchie genoemd.

Ook in een pluralistische staat zijn politiek, leger en economie verenigd en werken ze samen. Dit betekent dat alle macht in de staat "verspreid" is over de mensen die er wonen.

Marxisme

Het marxisme is een ideologie die opkomt voor de rechten van arbeiders en arbeidsters in de samenleving. Het is begonnen door Karl Marx en Friedrich Engels. Het marxisme verwerpt het idee dat een staat er is om zakelijke belangen te beschermen, en is zeker geen neutrale plaats om ruzies te beslechten.

De belangrijkste taak van een marxistische staat is het beschermen van de arbeids- en financiële situatie van de boerenklasse. Met dergelijke hervormingen richt een marxistische staat zich op het collectiviseren van middelen en het creëren van een planeconomie om het welzijn van de arbeiders te waarborgen.

Zowel marxistische als pluralistische staten moeten reageren op de activiteiten van groepen mensen in de staat zelf. Institutionalistische staten zien zichzelf niet als "instrumenten" die gecontroleerd moeten worden, het zijn meer gewoon geografische gebieden. In dit gebied vormen de mensen gewoon zelf groepen. Een institutionalistische staat kan bestaan uit zowel marxistische als pluralistische mensen.


 

Anarchisme

Anarchisme is wanneer een groep mensen volledige vrijheid heeft en helemaal niet gelooft in een staat. Anarchisten lijken veel op marxisten, maar zij geloven (in tegenstelling tot marxisten) dat een land kan functioneren zonder dat een staat mensen dwingt iets te doen. Wet en orde zijn niet nodig.

Anarchisten (zoals Bakoenin en Kropotkin in de 19e eeuw) willen vaak een vorm van marxisme, maar negeren enkele van de regels ervan. Zij willen dat arbeiders zichzelf besturen en gewoon betaald krijgen voor wat ze doen, in plaats van loon.


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een staat in de politiek?


A: In de politiek is een staat een land dat controle heeft over een geografisch gebied of territorium.

V: Wat zijn de drie belangrijkste kenmerken van staten?


A: De drie belangrijkste kenmerken van staten zijn controle over een geografisch gebied of grondgebied, een volk (de bevolking van de staat) en instellingen die de macht hebben om wetten te maken.

V: Wat zijn enkele regeringsvormen die staten kunnen hebben?


A: Republieken en monarchieën zijn enkele regeringsvormen die staten kunnen hebben.

V: Hoe vormen staten hun eigen landen?


A: Staten kunnen hun eigen landen vormen door samen te werken om één natie te vormen.

V: Hebben de meeste staten een leger, ambtenarenapparaat, wet en politie?


A: Ja, de meeste staten hebben ook strijdkrachten, ambtenarenapparaat, wet en politie.

V: Kunnen meerdere staten samenwerken om één land te vormen?


A: Ja, meerdere staten kunnen samenwerken om één land te vormen, zoals de Verenigde Staten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3