Universele geschiedenis

Universele geschiedenis, wereldgeschiedenis of wereldgeschiedenis bestudeert de geschiedenis vanuit een mondiaal perspectief.

Er wordt gezocht naar gemeenschappelijke patronen die men in alle culturen kan vinden. Universele historici gebruiken een thematische benadering. Dat betekent dat zij de geschiedenis vanuit twee gezichtspunten bekijken: Enerzijds kijken zij naar processen van de wereldgeschiedenis die de mensen van de wereld hebben samengetrokken, anderzijds willen zij nagaan hoe patronen van de wereldgeschiedenis de verscheidenheid van de menselijke ervaring onthullen.

De studie van de universele of wereldgeschiedenis is in zekere zin een product van de huidige periode van versnelde globalisering. Deze periode heeft twee tendensen: zij integreert verschillende culturen en zij toont hun verschillen wanneer mensen van verschillende culturen en beschavingen met elkaar moeten samenleven.

Het bespreken van "de geschiedenis van de wereld" in een eenvormig kader is niet zo nieuw. Het was bijvoorbeeld een genre dat populair was in de 19e eeuw, en bij christelijke historici dat teruggaat tot op zijn minst de 4e eeuw.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3