Fietsen

Onder utilitair fietsen wordt het fietsen verstaan dat gewoon als vervoermiddel en niet als sport of vrijetijdsbesteding wordt beoefend. Het is de oorspronkelijke en meest voorkomende vorm van fietsen in de wereld.

Fietsen voor nuttige doeleinden of "transport" is over het algemeen het afleggen van korte en middellange afstanden (enkele kilometers, niet zelden 3-15 kilometer enkele reis, of iets langer), vaak in een stedelijke omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om woon-werkverkeer, school of universiteit, winkelen en boodschappen doen, maar ook om het bezoeken van vrienden en familie of andere sociale activiteiten.

  Fietsen in Amsterdam  Zoom
Fietsen in Amsterdam  

Fietsers in Beijing  Zoom
Fietsers in Beijing  


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3