Adobe

Adobe is een bouwmateriaal dat gemaakt is van aarde en vaak organisch materiaal. Adobe betekent moddersteen in het Spaans. Het kan ook elke vorm van grondconstructie betekenen.

Adobe is een van de vroegste bouwmaterialen die ooit is gebruikt. Het wordt over de hele wereld gevonden. De technieken die in de adobe-bouw worden gebruikt zijn sinds de 16e eeuw niet meer veranderd in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Omdat ze niet in een oven worden gestookt, worden ze nooit hard. Ze krimpen en zwellen op naarmate het watergehalte in ze verandert. Ook, als ze natter worden, worden ze zwakker.

Adobe houdt zich niet permanent vast aan hout, metaal of steen omdat het meer beweegt dan zij. Dit veroorzaakt scheuren en afscheiding van andere materialen. Steen wordt soms gebruikt als fundering en hout voor het dak. Deze worden meestal op hun plaats gehouden door hun eigen gewicht of het gewicht van de adobe die erop drukt. Maar de constructie van de adobe is goedkoop en de materialen zijn meestal gemakkelijk te vinden.

Pima Indiaanse vrouw die aardewerk maakt bij een adobehut...Zoom
Pima Indiaanse vrouw die aardewerk maakt bij een adobehut...


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3