Omzetbelasting

Belasting over de toegevoegde waarde: wordt vaak aangeduid met de beginletters "BTW" of "B.T.W.". Het is de Engelse naam van een belasting die wordt toegevoegd aan zaken die in de Europese Unie worden verkocht. Het is als een verkoopbelasting die in sommige Amerikaanse staten wordt geheven.

De belasting wordt betaald bij elke verkoop van goederen.

  • De maker brengt de groothandelaar BTW in rekening en betaalt de belasting aan de overheid.
  • De groothandelaar rekent de winkel BTW aan en betaalt de overheid de belasting min de belasting die hij al aan de maker heeft betaald.
  • De winkel brengt de klant BTW in rekening en betaalt de overheid de belasting minus de reeds betaalde belasting aan de groothandelaar.

De belasting kan ingewikkeld zijn om uit te werken, omdat elk bedrijf of persoon de belasting in rekening moet brengen en een factuur moet hebben om aan te tonen dat ze enige belasting hebben betaald. De enige persoon die het volledige bedrag aan belasting betaalt is de klant van de winkel.

De overheid rekent ook BTW aan op sommige diensten. Dit komt omdat sommige bedrijven niet iets maken wat gebruikt kan worden (goederen), maar iets doen om een klant te helpen (dat wil zeggen, een dienst verlenen).

Zo kan een garagehouder bijvoorbeeld een reserveonderdeel voor de auto van een klant verkopen. De garage-eigenaar rekent BTW aan omdat de reserveonderdelen "goederen" zijn. Als de garagehouder de klant helpt door de onderdelen in de auto te monteren, zou de garagehouder extra kosten in rekening brengen voor zijn tijd en zou hij ook btw in rekening brengen over het bedrag dat hij in rekening bracht voor de service van de montage van de onderdelen.

Niet alle producten zijn voorzien van BTW. Kinderboeken en kleding hebben geen BTW.

Vragen en antwoorden

V: Wat is belasting op de toegevoegde waarde?


A: Belasting op de toegevoegde waarde, ook bekend als btw of btw, is een belasting die wordt toegevoegd aan de prijs van goederen en diensten die in de Europese Unie worden verkocht.

V: Hoe is BTW vergelijkbaar met een verkoopbelasting in de VS?


A: BTW is vergelijkbaar met een verkoopbelasting in de VS in die zin dat het een extra belasting is op de verkoop van goederen en diensten.

V: Wie betaalt de BTW?


A: De fabrikant van de goederen betaalt BTW aan de overheid, de groothandelaar betaalt BTW aan de overheid minus de belasting die aan de fabrikant betaald is, en de winkel betaalt BTW aan de overheid minus de belasting die aan de groothandelaar betaald is. Uiteindelijk betaalt de klant het volledige btw-bedrag.

V: Moet iedereen BTW betalen?


A: Ja, elk bedrijf of persoon die betrokken is bij de verkoop van goederen of diensten moet BTW in rekening brengen en een factuur hebben om aan te tonen dat ze belasting hebben betaald.

V: Wordt er BTW toegevoegd aan alle producten?


A: Nee, niet alle producten zijn btw-plichtig. Kinderboeken en -kleding zijn vrijgesteld van BTW.

V: Waarom rekenen sommige bedrijven BTW op diensten?


A: Sommige bedrijven leveren diensten in plaats van goederen, maar kunnen toch BTW in rekening brengen op hun diensten. Een garagehouder kan bijvoorbeeld btw in rekening brengen op de kosten voor het monteren van reserveonderdelen in de auto van een klant.

V: Is BTW gemakkelijk te berekenen?


A: Nee, BTW kan ingewikkeld te berekenen zijn omdat elk bedrijf of persoon die betrokken is bij de verkoop van goederen of diensten de belasting in rekening moet brengen en een factuur moet hebben om aan te tonen dat ze belasting hebben betaald.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3