Vegetatie

Vegetatie betekent het plantenleven van een gebied of de plantengemeenschap. Het betekent alle bodembedekking door planten, en is het belangrijkste element van de biosfeer. Wanneer men vegetatie zegt, denkt men niet aan soortensamenstelling, levensvormen, structuur, ruimtelijke omvang, "natuurlijkheid", of andere specifieke botanische of geografische kenmerken. Dat wordt bedoeld met flora, die uitsluitend betrekking heeft op de soortensamenstelling.

Vegetatie kan betrekking hebben op een breed scala van ruimtelijke schalen. Oerbossen, mangrovebossen aan de kust, sphagnummoerassen, woestijngrondkorsten, onkruidstroken langs de weg, tarwevelden, gecultiveerde tuinen en gazons; allemaal worden ze met de term vegetatie aangeduid.

Luchtfoto van gemengd espen-sparrenbos in Alaska
Luchtfoto van gemengd espen-sparrenbos in Alaska


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3